Faktaboks

Ahasverus Munthe-Kaas Vejre
Vejre, A. Munthe-Kaas
Født
1891, Veierland, Nøtterøy
Død
9. mai 1956

V. var en tid ansatt hos arkitekt, professor Anton Rosen, Kbh., deretter hos flere Oslo-arkitekter, bl.a. Thorvald Astrup, inntil han startet egen arkitektpraksis i Oslo 1930.

V. tegnet i 30-årene en rekke leiegårder i Oslo sterkt preget av den internasjonale funksjonalismen, f.eks. boligkomplekset Doblougløkka (1935-38) hvor teglkledde, femetasjes blokker er kjedet sammen langs den ene siden av en rett gate opp på en fjellknaus og omkranser en sirkulær plass på toppen. På gatens andre side er blokkene plassert parallelt med hverandre og vinkelrett mot gaten slik at området får varierte rom- og lysforhold. Samtidig tegnet han også markante, funksjonalistiske fabrikk- og forretningsgårder i Oslo, f.eks. kontor- og lagerbygningen for Landbrukets eksportlag, Breigt. 10 (1933-37) og større anlegg for Melkeforsyningen, Schweigaards gt. 34 (1932-35) og Meieribolaget, Dælenenggt. 20 (1935-40). Fra midten av 30-årene begynte V. å spesialisere seg på de større sentralslakteriene som da ble planlagt og som ble reist rundt i landet i 50-årene. Harstad slakteri (ca. 1950) var det første. V. utførte etter 2. verdenskrig en del arbeider for Forsvaret og var dessuten konsulent for Forsvarets Anleggsdirektorat.

Utdannelse

 • Kra. tekniske skole
 • hospitant ved NTH og kunstak., København

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til Tyskland, England og Østerrike i 1930-årene

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem OAF fra 1935

Utførte arbeider

 • I Oslo når annet ikke er nevnt. Fabrikk- og lagerbygning, Chr. Krohgs gt. 32 (1930, 1935)
 • Meieribygning m.m. for Melkeforsyningen, Schweigaards gt. 34 (1932-35)
 • Kontor og lager for Landbrukets eksportlag, Breigt. 10 (1933-37)
 • Forretnings- og leiegård, Brugt. 15 (1935)
 • Meieribygning m.m. for Meieribolaget, Dælenenggt. 20 (1935-40)
 • Lager for Oslo Havnevesen, kaserne og depoter m.m. for Forsvaret og industribygg for A/S Atlantic (1940-50 årene)
 • Mottakerstasjon for melk, A/S Fellesmeieriet, Schweigaards gt. 35 (1951)
 • Administrasjonsbygg for Norges Kjøtt- og Fleskesentral, Lørenvn. 37 (ca. 1956)
 • Leiegårder: C. A. Pihls gt. 1 (1928)
 • Niels Juels gt. 26, 28 (1933)
 • Sophies pl. 3 (1934)
 • Doblougløkka, Colletts gt. 15–29 b, Louises gt. 11 b, 15–21 (1935-38)
 • Drammensvn. 55 (1935), 93–93 b (1937)
 • Jens Bjelkes gt. 62–64 (1936-37)
 • Gabels gt. 45–47 b (1936-40)
 • C. A. Pihls gt. 2 (1937)
 • Parkvn. 77–81 (1938)
 • Vestheimgt. 4 (1939)
 • Geitmyrsvn. 73 (1939)
 • Thereses gt. 46 (1940)
 • Maridalsvn. 59 (1940), 154 (1940-46)
 • Sinsenvn. 33 (ca. 1950)
 • Benneches gt. 5 (1952)
 • Slakterier: Harstad (ca. 1950)
 • Hamar (ca. 1953)
 • Narvik, Tromsø og Egersund (1950-årene)
 • Vestfold slakteri, Tønsberg og Sogndal slakteri (ca. 1956).
 • 2. premie i konkurranse, utvidelse av Telegrafbygningen, Trondh. (1935) sm.m. R. Kristiansen
 • Div. bygninger for Fellesslakteriet, Lørenvn., Oslo (1956)