Etter 3-årig utdannelse ved Bergen kunsthåndverkskole flyttet F. til Trondheim, der hun sammen med keramikeren Terje Westfoss åpnet eget verksted. F. markerte seg som en dyktig håndverker med sikker formsans og følelse for den presist utførte profilering og detalj som del av helheten. Ved siden av å arbeide med brukskeramikk viste hun tidlig interesse for å utvide sine uttrykksmuligheter innenfor det keramiske materiale. Som en av de første i Norge ble hun inspirert av amerikanske og europeiske eksperimenter med friere sammensetning av former. I 1970-årene utførte hun en rekke interessante keramiske arbeider i relieff og fri keramisk skulptur, der hun ofte gir uttrykk for markant politisk tendens og samfunnssyn. F.s arbeider har gitt norsk keramikk en ny dimensjon og status. Også på det fagpolitiske plan gjorde F. seg tidlig gjeldende i den lokale brukskunstforening i Trondheim. Senere nedla hun et stort arbeid under etableringen av Norske Kunsthåndverkere, der hun har vært forkjemper for kunsthåndverkernes rettigheter. I den forbindelse avslo hun å motta Landsforbundet Norsk Brukskunsts Jakobpris i 1977.