W. var utdannet kjemigraf hos Dreyer og studerte fargereproduksjon i London. Han arbeidet senere som fargereprodusør flere steder i Europa. W. tegnet, malte og laget tresnitt med motiver bl.a. fra Stavanger og Vestlandet.