Faktaboks

Gunnar Schultz
Schultz, Gunnar Trygve
Født
20. september 1886, Kristiania
Død
28. juli 1957, Ås

S. var assistent hos broren, arkitekt F. W. Schultz, Berlin; hos arkitektene Hother Paludan, Aalborg 1906–11 og Einar Packness samme sted 1910–11; hos Kristian Biong, Kristiania 1911–14, Thorvald Astrup samme sted 1914–18 og boligdirektør Harald Hals, Kristiania kommune 1918–20. Han var arkitekt for sinnssykevesenet 1920–26 og opprettet egen praksis i Oslo 1926.

S. var en av sin tids mest benyttete leiegårdsarkitekter i Oslo. Et eksempel er Uelands gt. 61 (1930–31), en lukket karré i et trekantet kvartal med fasader i en forholdsvis enkel, klassisistisk utforming hvor det flate taket røper innflytelse fra den begynnende funksjonalismen. Forretningsbygget Cappelengården, Kirkegt. 13-15 (1938–39) har en kraftig markering av 2. etasje som er trukket ca. en halv meter ut fra resten av fasaden og kledd med aluminium i kontrast mot de grågule steinplatene på de slette veggene ovenfor.

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole ca. 1902–05
 • ett år murerpraksis, Berlin 1905–06

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1919 og -20

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Oslo Arkitektforening 1914–39 og fra 1953

Utførte arbeider

 • Enebolig for bankassistent Stephensen, Aalborg
 • Roald Amundsens gt. 1, Oslo (1932)
 • Cappelengården, Kirkegt. 13–15, Oslo (1938–39)
 • Leiegårder i Oslo: August Cappelens gt. 3 (1927)
 • Jacob Aalls gt. 9b, 17 (1927)
 • Mogens Thorsens gt. 3, 5 (1927)
 • Ullevålsvn. 82 (1927–28)
 • Ole Vigs gt. 32 (1928)
 • Waldemar Thranes gt. 60, 62, 64, 66, 68 (1929–37)
 • Oscars gt. 3b (1928)
 • Eugenies gt. 8 (1929)
 • Incognitogt. 24b (1929)
 • Uelands gt. 61a-c (1930–31)
 • Vidars gt. 10 (1933)
 • Kirkevn. 147 (1933)
 • Kongsvn. 16 (1933)
 • Wilhelms gt. 8, 10 (1933–34)
 • Fagerborggt. 54 og 48 (1933 og -35)
 • Bjerregaards gt. 56 (1934)
 • Hammergt. 9 og 7 (1934 og 1937) sammen med Hagbart Nielsen
 • Prof. Dahls gt. 52 (1935)
 • Vibes gt. 31 (1936)
 • Fredensborgvn. 22 (1937–38)
 • Middelthuns gt. 15 (1938)
 • Bygdøy allé 39 med Gimle kino (1938–39) sammen med Ragnvald Tønsager
 • Rosenborggt. 13 (1930-årene)
 • Vøyensvingen 11 (1949)
 • Claus Riis gt. 4, 2 (1949 og 1951)
 • Økernbråten borettslag (1950-årene)
 • Waldemar Thranes gt. 8 (1953–54)
 • Kroklia borettslag, Økern (1957–60)
 • Prosjekter: Premiert konkurranseprosjekt regulering og bebyggelse, Frydenberg, Ø. Aker (ca. 1913)

Litteratur

 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 139
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966
 • Gunnarsjaa, A., Engh, P. H., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, s. 61
 • Nyquist, J., Hofflund, P. D., Oslo gårdkalender. Nybygg 1925–1945, Oslo u å , register s. 375–76 (ill.)
 • Nyquist, J., Oslo gårdkalender. Nybygg 1945–1955, Oslo u å , register s. 135 (ill.)
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 18
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 26
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 46