Årene på Studieatelieret, Stavanger påvirket O.s arbeider i 1960-årene fra en rendyrket naturalisme, mot et stadig mer abstrahert formspråk. Siden 1974 har han arbeidet som kunstner på heltid, etter hvert med en friere, mer personlig uttrykksform. Med naturen som utgangspunkt utfører han landskapsmotiver, interiører og stilleben, og spesielt blomsterbilder i alle slags varianter. Hans malerier veksler mellom det stillferdig poetiske og det mer ekspressivt spontane. O. er opptatt av det rene maleri hvor tegningen er underordnet. Bildene bygges opp i flaten ved hjelp av til dels kraftige farger; lys og valører skaper følelse av rom. O. har hele tiden holdt seg til oljemaleriet og arbeider hovedsakelig med staffelibilder.