H. debuterte på Høstutstillingen 1970 som tegner. I de fleste arbeidene fra midten av 70-årene anvendte han imidlertid en blanding av akvarell og blyant. I et figurativt, sterkt symbolladet billedspråk søkte han å avdekke underbevisste opplevelser og gi uttrykk for sjelelige tilstander. Mot slutten av 1970-årene begynte han å arbeide for alvor også med litografi, og i den senere tid er det som grafiker han har gjort seg mest bemerket. En del av H.s grafiske produksjon er tematisk nær beslektet med de tidlige akvarell/blyant-arbeidene. Også atskillige av landskapene, som etter hvert er kommet til å oppta ham sterkt, har et drømmeaktig, visjonært preg. Han har videre utført en rekke malerier i olje, gjerne poetiske, litt trolske naturskildringer.