Faktaboks

Ragnvald M. Hansen
Født
1864
Død
1944

I 1882 kom H. til Christiania Glasmagasin som ekspeditør, og fra 1890-årene fikk han oppdrag som tegner samme sted. Han tegnet glass for Hadelands Glassverk og belysningsartikler for Høvik Verk og avløste her Gustav Gaudernack. I 1909 ble det opprettet fast tegnekontor på Christiania Glasmagasin med H. som første bestyrer. Hit kom John Bothner i 1912, og han overtok etter hvert lederstillingen ved tegnekontoret. Signerte tegninger som er oppbevart på Hadelands Glassverk, viser at H. fra 1898/99 har tegnet parafinlamper og husholdningsglass og fra begynnelsen av 1900-årene vinglass-serviser og blomstervaser, vesentlig med skjærslipt dekor. Fra 1907/08 er bevart en rekke tegninger med hans signatur til lampekupler for elektrisk takbelysning og fortsatt vinglass-serviser, enkelte av disse etter svenske forbilder. Til Nye Hjem-utstillingen i 1920 tegnet H. lysarmatur sammen med John Bothner. Deres kolleksjon bestod av kupler i hvitt matt glass. Disse fikk ros fra brukskunsthold som "enkle og rasjonelle". Han har antagelig sluttet på Christiania Glasmagasin omkring 1930.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Glassmuseum Hadeland

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Nye Hjem, Kristiania, 1920
  • Norsk glass i to hundre år, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1939

Litteratur

  • Kielland, T. B., Nye Hjem utstillingen. Form, Stockholm, 1920-1922, s. 94
  • Christiansen, G. E., De gamle privilegerte glassverker og Christiania Glasmagasin, Oslo, 1939, bd. 1, s. 421
  • Røsoch, H., Norsk glass i to hundre år, 1939, s. 55, katalog Kunstindustrimuseet i Oslo
  • Kielland, T. B., Om elektriske lamper, Foreningen Brukskunst Årbok, Oslo, 1920, s. 53

Arkivalia

  • Gaustad, R., Foreningen Brukskunst 1918–1930, Universitetet i Oslo, 1973, s. 56, magistergradsavhandling