I 1882 kom H. til Christiania Glasmagasin som ekspeditør, og fra 1890-årene fikk han oppdrag som tegner samme sted. Han tegnet glass for Hadelands Glassverk og belysningsartikler for Høvik Verk og avløste her Gustav Gaudernack. I 1909 ble det opprettet fast tegnekontor på Christiania Glasmagasin med H. som første bestyrer. Hit kom John Bothner i 1912, og han overtok etter hvert lederstillingen ved tegnekontoret. Signerte tegninger som er oppbevart på Hadelands Glassverk, viser at H. fra 1898/99 har tegnet parafinlamper og husholdningsglass og fra begynnelsen av 1900-årene vinglass-serviser og blomstervaser, vesentlig med skjærslipt dekor. Fra 1907/08 er bevart en rekke tegninger med hans signatur til lampekupler for elektrisk takbelysning og fortsatt vinglass-serviser, enkelte av disse etter svenske forbilder. Til Nye Hjem-utstillingen i 1920 tegnet H. lysarmatur sammen med John Bothner. Deres kolleksjon bestod av kupler i hvitt matt glass. Disse fikk ros fra brukskunsthold som "enkle og rasjonelle". Han har antagelig sluttet på Christiania Glasmagasin omkring 1930.