H. ble i 1881 ansatt som den første bestyrer ved Kragerø Tegneskole, der han også fungerte som lærer. Han var dessuten lærer i matematikk og tegning ved Middelskolen sst. Fra 1890 ble han assistent hos stadskonduktør Georg Andreas Bull i Kristiania, der han fra omkring 1901 ble bygningsinspektør, en stilling han hadde fram til 1920. H.s virke som praktiserende arkitekt er lite kjent. I tillegg til noen få sikkert belagte arbeider, er antagelig flere 1 1/2–2 etasjes villaer i Kragerø oppført etter hans tegninger. Det er panelkledte laftebygg i sveitserstil. H.s villaer i Løkken, Kragerø, viser for øvrig mange fellestrekk med Kragerø Middelskole, tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer i 1875–78.