Faktaboks

Ove Bjelke Holtermann
Født
29. desember 1852, Kvalvågnes i Lindås
Død
5. februar 1936, Berger i Asker

H. ble i 1881 ansatt som den første bestyrer ved Kragerø Tegneskole, der han også fungerte som lærer. Han var dessuten lærer i matematikk og tegning ved Middelskolen sst. Fra 1890 ble han assistent hos stadskonduktør Georg Andreas Bull i Kristiania, der han fra omkring 1901 ble bygningsinspektør, en stilling han hadde fram til 1920. H.s virke som praktiserende arkitekt er lite kjent. I tillegg til noen få sikkert belagte arbeider, er antagelig flere 1 1/2–2 etasjes villaer i Kragerø oppført etter hans tegninger. Det er panelkledte laftebygg i sveitserstil. H.s villaer i Løkken, Kragerø, viser for øvrig mange fellestrekk med Kragerø Middelskole, tegnet av arkitekt Henrik Thrap-Meyer i 1875–78.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Eiler Hagerup Holtermann, sogneprest
 • Anne Andrine Ruud

Gift med

 • 1882 med Else Munch (f. 1856)

Utdannelse

 • Trondheim tekniske læreanstalt 1871–74
 • ornamentikk, arkitekturhistorie og figur- og landskapstegning ved Polyteknikum, Hannover under professor Conrad Wilhelm Hase 1880 – 81

Utførte arbeider

 • Villaer i Kragerø: Løkken 115 for overrettssakfører G. J. Weidemann Nielsen (1882)
 • Om- og påbygging av villa/nåværende rådhus fra 1864, samt kontorfløy for enkefru C. Biørn (1882–83)
 • Løkken 117 for skipskaptein M. Amundsen (1884)
 • Antatte arbeider:
 • Løkken 116, Kragerø Pigeskole, nå Kragerø Bibliotek (1885)
 • Løkken 114 (omkring 1885, senere ombygd til Kragerø trygdekontor)

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1894, s. 381
 • Teknisk Ukeblad, 1924, s. 365
 • Teknisk Ukeblad, 1933, s. 12
 • Trondheim tekniske læreanstalt 1870–1895, Trondheim, 1895, s. 61
 • Alstad, O. (Red.), Trondhjemsteknikernes matrikel, Trondheim, 1916, s. 7
 • Steffens, K., Kragerø Bys Historie, (Kristiania, 1916, s. 203
 • Aftenposten, 30.10.1924
 • Aftenposten, 29.12.1932, (80 år)
 • Aftenposten, 06.02.1936, (nekrolog)
 • Tidens Tegn, 20.12.1932, (80 år)
 • Asker og Bærums Budstikke, 07.02.1936, (nekrolog)
 • Morgenbladet, 07.02.1936, (nekrolog)
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 8 (nekrolog)
 • Hopstock, C., Søndre Kalstad, Kragerø, 1975, s. 257
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 16

Arkivalia

 • Oppl. fra U. Hamran, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1982

Faktaboks

Ove Bjelke Holtermann