Faktaboks

Vincent Stoltenberg Lerche
Stoltenberg Lerche, Vincent
Født
5. september 1837, Tønsberg
Død
28. desember 1892, Düsseldorf

Scene fra Ludvig Holbergs Den pantsatte Bondedreng. Skisse, 1882. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

L. ble immatrikulert på Universitetet i 1855, men avbrøt studiene etter kort tid. I 1856 var han elev av portrettmaleren David Arnesen. Sammen med Peter N. Arbo drog L. i oktober 1856 til Düsseldorf, der han gjennomgikk antikk-klassen. Studiene ble avbrutt som følge av personlige motsetninger mellom L. og læreren Carl Müller. L. delte atelier med Sophus Jacobsen og mottok undervisning fra ham i 1858. L. var også privatelev av Hans Gude 1860–62. Av spesiell betydning for ham var Gudes undervisning i akvarellteknikk. Til tross for at hans lærere vesentlig var landskapsmalere, spesialiserte L. seg tidlig innen arkitekturmaleri, og ingen landskapsmalerier kan med sikkerhet knyttes til ham. L.s gjennombruddsverk som arkitekturmaler var Interiør fra Lambertuskirken i Düsseldorf (1862, Bergen Billedgalleri), som han fikk sølvmedalje for da det ble utstilt på Verdensutstillingen i London 1862. Sommeren 1863 reiste L. til Stavanger, Bergen, Trondheim og Hamar for å male bygningsmonumenter, vesentlig kirker. Studiemateriale fra reisen ble nyttet i en rekke malerier og akvareller av bl.a. Svithunkirken i Stavanger, Mariakirken i Bergen, Nidarosdomen i Trondheim, ruinene av Hamar domkirke. L.s arbeider kan ikke ukritisk brukes som dokumenter om de arkitektoniske monumentene. Han kombinerer ofte bygningselementer hentet fra forskjellige kanter. I Barnedåp i Stavanger domkirke er prekestolen hentet fra Mariakirken i Bergen og epitafiet over korbuen fra Nidarosdomen. I 1863 mottok L. Statens stipend og foretok året etter en reise til München og Venezia. Interiører fra Markus-kirken i Venezia var blant hans mest populære bilder, og de samme motivene forekommer i flere varianter. L. ble i 1865 medarbeider i det svenske Nye Illustrerad Tidning og forsynte det i de kommende år med en rekke illustrerte litterære bidrag. Etter L.s giftemål i 1866 fikk hans produksjon et mer kommersielt tilsnitt og illustrasjonsarbeider ble en vesentlig del av hans virke. Han arbeidet for tyske og skandinaviske forlag. I en særstilling blant L.s illustrasjonskunst står Små billeder for store børn 1 og 2 (1876–79). Det er til sammen 26 chromotypier etter akvareller av L. Bildene illustrerer regler og ordspråk. Motiver og skriftbilde bindes sammen av snirklede arabesker i et forsøk på å skape en enhet av tekst og bilde. L.s forbilde som illustratør var düsseldorferen Adolph Schroedter. I L.s tidlige arkitekturmalerier spiller figurene en underordnet rolle, men etter hvert fikk de en mer fremtredende plass for tilslutt å redusere arkitekturmotivet til en bakgrunnskulisse. En spesialitet ble motiver med munker som forlyster seg i klosterets vinkjeller. L. viste tidlig evner som karikaturtegner, og hans figurer er sjelden mer enn grove typetegninger.

L. oppholdt seg i 1870 i Paris og fikk der inspirasjon til å ta opp kostymemaleriet. Den pantsatte bondedreng henter sitt motiv fra Holberg. I bildet opptrer en rekke av samtidens norske skuespillere i 1700-talls kostymer (skisse 1882, Nasjonalgalleriet, Oslo). Med utgangspunkt i samtidens debatt om det nasjonale i kunsten skrev L. kunstnernovellen Marius Loppestad, en national fremtidsbiografi, i Med Blyanten, 1874. L. harselerer der over motstanderne av Düsseldorf-maleriet og bestrebelsene på å skape en nasjonal kunst. I sine omtaler av kunsten i Düsseldorf fremhever L. det realistiske element i den. I 1880-årenes kunstnerstrider opptrådte han blant de moderate. L.s fremste litterære verk er Fra det gamle hjørneskab, en samling beretninger om liv og levned i Tønsberg i 1840-årene. L. kjøpte i 1872 Adolph Tidemands bolig og atelier i Düsseldorf. I mellomkrigstiden ble det innredet til privat museum av L.s etterkommere. Det ble bombet under 2. verdenskrig.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Vincent Stoltenberg Lerche, skipsreder, skipsfører
 • Jane Mathea Døderlein

Gift med

 • Düsseldorf, 1866-1926 med Karoline Elisabeth Rittershausen (f. 1842)

Utdannelse

 • Elev av David Arnesen i Christiania 1856
 • kunstakademiet Düsseldorf, antikk-klassen mars 1857 til mars 1858 under Wilhelm von Schadow, Christian Köhler og Carl Müller
 • elev av Sophus Jacobsen 1858 og Hans Gude samme sted 1860–62

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend 1863
 • Bosatt i Düsseldorf fra 1856
 • Studiereiser langs Rhinen 1858, -60, -61, -65, -67, -69, -71, -72
 • i Norge 1859, -63, -66, -67, -73, -75
 • Köln og Antwerpen 1861
 • München 1864
 • Venezia 1864
 • Sverige 1866, -69
 • Danmark 1869, -77
 • Paris 1870

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje Verdensutstillingen i London 1862

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Det Kgl. Slott, Oslo
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Oslo Bymuseum
 • Vestfold fylkesmuseum, Tønsberg
 • Östergötland museum
 • Kunsthalle Bremen
 • Kunstmuseum Köln

Illustrasjonsarbeider

 • Foruten illustrasjoner til egne litterære tekster nevnt under eget forfatterskap: V.S. Lerche: Små billeder for store børn, Christiania 1876
 • N. Rolfsen: Eventyr og sagn, Kristiania 1877
 • V.S. Lerche: Små billeder for store børn, ny samling, Kristiania 1879
 • P.C. Asbjørnsen: Juletræet 1866, norske folke og børne-eventyr, Christiania 1866, tittelbilde av L.
 • P.C. Asbjørnsen: Norske folke og huldreeventyr i udvalg, København 1879, ill. av L. til En gammeldags juleaften

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1884-1887
 • Nordisk utstilling, Christiania Kunstforening, 1861
 • Verdensutstillingen i London, 1862
 • Verdensutstillingen i Paris, 1867
 • Verdensutstillingen i Paris, 1978
 • Verdensutstillingen i Paris, 1989
 • Nordisk industri- og kunstutstilling, København, 1872
 • Verdensutstillingen i Wien, 1873
 • Breslau, 1873
 • Verdensutstillingen i Philadelphia, 1876
 • Akademiutstilling, Berlin, 1877
 • Akademiutstilling, Berlin, 1981
 • Akademiutstilling, Berlin, 1983
 • Akademiutstilling, Berlin, 1984
 • Akademiutstilling, Berlin, 1986
 • Akademiutstilling, Berlin, 1988
 • Akademiutstilling, Berlin, 1989
 • Akademiutstilling, Berlin, 1992
 • Nordisk utstilling, Göteborg, 1881
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1885
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1887
 • Akvarellutstilling, Dresden, 1887
 • Wiens jubileumsutstilling, 1888
 • Den retrospektive utstilling, Oslo Kunstforening, 1904
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Vestfold fylkesutstilling, Tønsberg, 1925
 • Nordisk utstilling, Düsseldorf, 1963
 • Tønsberg i kunstens historie, Vestfold fylkesmuseum, Tønsberg, 1971
 • Düsseldorf og Norden
 • Bergen Billedgalleri
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Göteborgs Konstmuseum
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Ateneum Helsinki
 • Kunstmuseum Düsseldorf, 1975-1976

Separatutstillinger

 • Minneutstilling, Christiania Kunstforening, 1893
 • Minneutstilling, Düsseldorf, 1950

Portretter

 • Malt selvportrett av kunstneren i sitt atelier i Düsseldorf
 • Portrett utført av Matthias Stoltenberg 1854 (privat eie)

Eget forfatterskap

 • Med blyanten, løse blade af en malers skizzebøger, Stockholm, 1873, (utkommet 1872)
 • Med blyanten, løse blade af en malers skizzebøger, Stockholm, 1874, ny samling
 • Fra det gamle hjørneskab, Stockholm, 1893, Litterære bidrag med egne ill. av L. i bl.a, bd. 1, nr. 50, 51
 • Fra det gamle hjørneskab, (Kristiania, 1893, Litterære bidrag med egne ill. av L. i bl.a, bd. 2, nr. 21, 22, 26, 35, 43
 • Fra det gamle hjørneskab, Stockholm, 1893, Litterære bidrag med egne ill. av L. i bl.a, bd. 3, nr. 6, 8, 30
 • Fra det gamle hjørneskab, (Kristiania, 1893, Litterære bidrag med egne ill. av L. i bl.a, bd. 4, nr. 1, 2, 3, 5, 13, 17, 52
 • Fra det gamle hjørneskab, Stockholm, 1893, Litterære bidrag med egne ill. av L. i bl.a, bd. 5, nr. 6, 7, 8, 13, 20, 45
 • Fra det gamle hjørneskab, (Kristiania, 1893, Litterære bidrag med egne ill. av L. i bl.a, bd. 6, nr. 2, 3, 21, 23, 52
 • Fra det gamle hjørneskab, Stockholm, 1893, Litterære bidrag med egne ill. av L. i bl.a, bd. 7, nr. 2
 • Fra det gamle hjørneskab, Stockholm, 1893, Litterære bidrag med egne ill. av L. i bl.a, bd. 8, nr. 3
 • Fra det gamle hjørneskab, (Kristiania, 1893, Litterære bidrag med egne ill. av L. i bl.a, bd. 9, nr. 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39
 • Fra det gamle hjørneskab, Stockholm, 1893, Litterære bidrag med egne ill. av L. i bl.a, bd. 10, nr. 2, 23
 • Fra det gamle hjørneskab, (Kristiania, 1893, Litterære bidrag med egne ill. av L. i bl.a, bd. 11, nr. 42, 43
 • Fra det gamle hjørneskab, (Kristiania, 1893, Litterære bidrag med egne ill. av L. i bl.a, bd. 12, nr. 2, 51
 • Ill. Tidende, København, 1869, nr. 529, 551
 • Ill. Tidende, København, 1870, nr. 587
 • Ill. Tidende, København, 1879, nr. 1052
 • Ill. Tidende, København, 1881, nr. 1174
 • Ill. Tidende, København, 1886, nr. 27
 • Minnedikt over Adolph Tidemand i Aftenbladet, 1876, nr. 200
 • Juleroser, København, 1885
 • Nordstjernen, ill. ukeblad, København, 1886, nr. 14, 27
 • Aftenposten, 1887, nr. 622, 688, 691, 722
 • Aftenposten, 1888, nr. 1, 247, 249, 307, 309
 • Aftenposten, 1890, nr. 528

Litteratur

 • Ill. Nyhedsblad, Christiania, 1863, s. 192
 • Ill. Nyhedsblad, Christiania, 1866, s. 218 (ill.)
 • Dietrichson, L., Skandinaviska konst-expositionen, Stockholm, 1866, s. 85
 • Norsk folkeblad, Christiania, 1868, nr. 5, s. 34 (ill.)
 • Morgenbladet, 1870, nr. 350 a
 • Nær og fjærn, ugeblad, København, 1873, bd. 2, nr. 61
 • Lange, J., Nutidskunst, København, 1873, s. 488
 • Nicolaysen, N., i Morgenbladet, 1875, nr. 20 a
 • Morgenbladet, 1875, nr. 49 b
 • Nordiske målares taflor, Stockholm, 1877, s. 40, 77 (ill.)
 • Dietrichson, L., Nordisk konstnärsalbum, Stockholm, 1878, s. 37–39 (ill.)
 • Dietrichson, L., Adolph Tidemand, (Kristiania, 1878-1879, bd. 2, s. 79
 • Bøgh, J., i Bergenspalte, 1885, nr. 12, 14
 • Skilling-Magazin, (Kristiania, 1887, s. 184 (ill. med bilde av L.s atelier og L.s portrett)
 • Norden, København, 1887, hefte 5 (ill.)
 • Bøgh, J., Bergens kunstforening i femti år, Bergen, 1888
 • Rosenberg, A., Aus der Düsseldorfer Malerschule, Düsseldorf, 1890, s. 28
 • Halvorsens, J. B., Norsk forfatter-lexikon-, (Kristiania, 1892, bd. 3, s. 487–88
 • Ny ill. Tidning, Stockholm, 1893, nr. 3
 • Wieselgren, H., i Ord och Bild, Stockholm, 1893, hefte 2, s. 44–48 (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 02.01.1893
 • Tønsbergs Blad, 19.01.1893
 • Tønsbergs Blad, 26.05.1893
 • Tønsbergs Blad, 20.10.1893
 • Schütze, L., i Illustrierte Zeitung januar, 1893, (ill.)
 • Kunstkronik, Leipzig, 01.1893
 • Morgenbladet, 17.01.1893
 • Folkebladet, 1898, nr. 9 s. 40
 • Dietrichson, L., Svundne tider, (Kristiania, 1899-1901, bd. 2, s. 228, 237, bd. 3, s. 302
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, (Kristiania, 1904, bd. 1, s. 237
 • Aubert, A., Det nye Norges malerkunst 1814–1900, (Kristiania, 1904, s. 33
 • Brockhaus lexikon, 1908, bd. 2 s. 97
 • Meyer, J., Allgemeines Künstler,Lexikon, Leipzig, 1908, bd. 12, s. 434
 • Aubert, A., Die norwegische Malerei im 19. Jahrhundert, Berlin, 1910, s. 28
 • Petersen, H., Norge og nordmænd i udlandets litteratur, (Kristiania, 1910, forfatterregister s. I-X, biblioteca Norvegica
 • Petersen, H., Norske forfattere efter 1814, (Kristiania, 1924, forfatterregister s. I-C, biblioteca Norvegica
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1923, bd. 15, s. 697
 • V. S. Lerche, en selvbiografi fra 1880 meddelt ved A. Nygård-Nilssen i Kunst og Kultur, 1930, s. 111–20 (ill.)
 • Stavanger domkirke, Stavanger, 1933, fig. 31, 32 (ill.)
 • Johnsen, N. J., Døler og troll, Oslo, 1935, s. 71, 81–88 (ill.)
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, register s. 220
 • Haug, K., i Aftenposten, 01.09.1937
 • Tønsbergs Blad, 09.1937, (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1938, bd. 8, s. 291–92
 • Aftenposten aftennr, 06.11.1950, (ill.)
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 135–36 (ill.)
 • Johnsen, O. A., Tønsbergs historie, Oslo, 1952, register bd. 3, 2, s. 1169–1280 (ill.)
 • Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo, 1952, s. 102 (pl. 4)
 • Tobiassen, E., Tønsberg domkirke, Tønsberg, 1958, s. 9 (ill.)
 • Horten Arbeiderbladet, 05.10.1961
 • H. G. Wangs livserindringer, Norsk slektshistorisk tidsskrift, Oslo, 1964, bd. 19, s. 80–114
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 103, 220
 • Düsseldorf og Norden, Oslo, 1975, s. 42, katalog
 • Malmanger, M., Det unge Norge, Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 4, s. 281–82 (ill.)
 • Malmanger, M., Norsk malerkunst fra klassisisme til tidlig realisme, Oslo, 1981, s. 133, 206, 207, 259
 • Østby, L., Den store tradisjon. Essays om billedkunst, Oslo, 1982

Faktaboks

Vincent Stoltenberg Lerche