R. var ansatt hos arkitekt Jarle Berg 1958–60 og hadde egen arkitektpraksis i Oslo fra 1960 sammen med Erik Hultberg og Einar Throne-Holst. I 1968 ble Marcin Boguslawski medeier i firmaet som nå heter Hultberg, Resen, Throne-Holst og Boguslawski A/S. R. var medeier i firmaet AROS A/S, arkitekter Oslo-Sandnes, fra 1974.