M. var ansatt hos Byarkitekten i Oslo 1950 - 53, ved University of Oregon, USA 1951 - 52, hos arkitekt F. S. Platou og arkitekt Knut Knutsen i Oslo 1954. M. opprettet egen arkitektpraksis i 1956. Han var ansatt som lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Arkitektskole i Oslo fra 1955 til 60. M. var sensor ved University of Kumasi, Ghana 1966 og flere ganger sensor ved Norges Tekniske Høyskole og Statens Arkitektskole i Oslo i tidsrommet 1964 - 80.