Etter 1860 slo J. seg ned i sin fødeby, hvor han virket som tegnelærer ved realskolen 1861-1872 og ved den offentlige tegneskole, senere Teknisk Aftenskole, 1861-87. J. drev også privat malerskole i Trondheim, og i 1878 opprettet han et fotografisk atelier som han drev noen år. Selv om J. etter 1860 levde avsondret fra de herskende strømninger i europeisk kunstliv, klarte han å utvikle sitt maleri fra Düsseldorfermanéren med de mørke atelierkomposisjoner til et friskere friluftsmaleri. Han er mest kjent for sine marinemalerier og tallrike nitid utførte tegninger med motiver fra Trondheim. Flere av disse tegningene ble laget som steintrykk på I.M. Urbyes Lithografiske Anstalt og utført i Berlin hos Storch & Cramer.