Andre opplysninger

  • Antagelig identisk med Nils Olsen G. som ble gift med Kirsten Jensdatter 21. juli 1686 i Aker. Elev av Christopher Ridder. Utførte antagelig altertavlen til gamle Aker kirke 1705 sammen med Gullik Jørgensen.

Litteratur

  • R. Hauglid, Akantus, Oslo, 1950, bd. 1, s. 187, note 53