Faktaboks

Johan Meyer
Meyer, Johan Joachim
Født
29. oktober 1860, Finnås i Hordaland
Død
23. januar 1940, Askim

M. var assistent hos arkitekt Christoph Heel i Hannover 1883 - 85. Fra 1885 var han lærer i frihåndstegning ved Den kgl. Tegneskole og tegnelærer ved Den kvindelige Industriskole 1889 - 1910 og ved Christiania tekniske Skole. Fra 1901 til 1910 var han overlærer ved den siste. I perioden 1885 til 1910 hadde M. privat arkitektpraksis i Kristiania. Han var professor i form- og ornamentlære, gammelnorsk trebygningskunst og bygningskunstens historie ved Norges Tekniske Høyskole fra 1910 til 1930. Etter 1933 var M. bosatt i Askim.

Ved siden av lærervirksomheten var det studiet av eldre norsk bygningskunst som ble M.s arbeidsfelt. Alt i 1880-årene begynte han med sine studieturer i Norge som førte til innsamlingen av et stort materiale. Det var særlig informasjon omkring bygdehåndverk og bondestuens innredning som ble kjent gjennom publikasjonen Fortidskunst i Norges bygder. Arbeidet hadde stor pedagogisk virkning idet det vekket bevisstheten for bondekulturens tradisjoner. M.s andre store innsats ligger i arbeidet for Trondheim domkirkes restaurering hvor han trofast støttet Olaf Nordhagen og hans "eposutkast" fra 1916. M. hadde også egen arkitektpraksis og skal ha bygd en rekke villaer i omegnen av Oslo. Etter å ha tegnet hus i drage- og sveitserstil, som f.eks. Villa Haugen ved Stavanger, tok han opp klassisistisk panelarkitektur fra omkring 1800 som forbilde. M. ble dermed en av de første som introduserte "sorenskriverstilen". I sine kirker prøvde M. å bruke sitt kjennskap til 16- og 1700-tallets malte dekor fra kirkene og bondestuene, men hans to første kirker forble nøkterne 1800-talls panelkirker. Gjøra kirke derimot er laftet og knytter også i eksteriøret an til 1700-tallet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christiane Bolette Wesenberg
 • Wollert Dankertsen Meyer, sogneprest (1820 - 1897)

Gift med

 • 1889 med Olga Marie Bergesen (f. 1867)

Utdannelse

 • Eksamen som bygningstekniker ved Trondheim tekniske læreanstalt 1880
 • Polytechnische Hochschule, Hannover 1880 - 82

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1895
 • universitetsstipend 1900
 • Rathkes legat
 • Studiereise til England og Nord-Frankrike ca. 1896
 • Tyskland og Frankrike 1900
 • Orknøyene og Skottland ca. 1901
 • England, Nord-Frankrike og Nordvest-Tyskland 1922

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem tilsynskomiteen ved restaurering av Trondheim domkirke 1905 - 30
 • medlem Akershuskomiteen til 1910
 • medlem Trondheim skjønnhetsråd 1912
 • medlem bestyrelsen Norsk husflids venner, Trondheim fra 1910
 • medlem direksjonen i Kunstindustrimuseet i Kristiania
 • medlem Det Konglige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim
 • styre- og æresmedlem Foreningen til Norske Fortidsminners Bevaring
 • æresmedlem Trondheim Arkitektforening
 • medlem Bauhütte zum weissen Blatt

Priser, premier og utmerkelser

 • Ridder av 1. klasse St. Olavs Orden 1910
 • Høiskolefondets belønning 1929
 • Kommandør av 2. klasse St. Olavs Orden 1930

Utførte arbeider

 • Sommerhus for sin svoger Sigval Bergesen i Ramsvik ved Stavanger (1897)
 • Nordli kirke, østre Toten (1901)
 • Hensåsen kirke, Vang i Valdres (1902)
 • Restaurering av Utstein klosterkirke (1905)
 • Ombygningsarbeider for direktør Cappelen Smith på Fjellheim gård i Meldal (1929)
 • Gjøra kirke, Sunndal (1935)
 • Villa for keramikeren og maleren Andreas Schneider ved Slemdal i Aker

Illustrasjonsarbeider

 • Modeltegninger for træskjærer med andgivelse af ornamentets plads, utg. av Kunstindustrimuseum, Kristiania 1889

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1885-1886
 • Kunstindustrimuseum i Kristiania, 1897-1906
 • Kunstindustrimuseum i Kristiania, 1897
 • Håndverks- og Industriforeningen, Kristiania, 1907

Portretter

 • Tegning utført av Øyvind Sørensen gjengitt i Aftenposten 8.2.1926

Eget forfatterskap

 • Indberetning fra en reise til Solliens kirke ved Atna og Tryssils kirke 19.-23. mai 1899, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1899, s. 9–14 (ill.)
 • Indberetning om arkitekt J. Meyer og arkitekt Fred. Pettersens reiser sommeren 1899, samt om besigtigelse af Aardal kirke, Ryfylke, Moster og Hosanger kirker, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1899, s. 74–84
 • Norsk træskjærerkunst, (Kristiania, 1899-1905
 • Architecture, Norway official publication for the Paris exhibition 1900, (Kristiania, 1900, s. 597–616
 • Trondhjem domkirkes vestskib, Teknisk Ukeblad, 1903, s. 478–80
 • Alstahaug prestegård på Helgeland, sandsynligvis opført af Peter Dass, Teknisk Ukeblad, 1906, s. 77–79 (ill.)
 • Magnuskathedralen i Kirkwall i L. Dietrichson: Monumenta Orcadica. Nordmændene på Orknøerne og deres efterladte mindesmerker, (Kristiania, 1906, s. 137–71 (ill.)
 • Centralvinduet i Trondhjems domkirkes front [svar til O. Nordhagen], Teknisk Ukeblad, 1907, s. 94–95
 • Fortidskunst i Norges bygder, [1–18], (Kristiania, 1908-1942
 • Fortidskunst i Norges bygder, Hedalen og Kvikne, 1908, [1.]
 • Fortidskunst i Norges bygder, Lom og Skjaak, 1909, 2
 • Fortidskunst i Norges bygder, Vaage, Sell og Nedre Hedalen, 1910, 3
 • Fortidskunst i Norges bygder, Lesje og Lesjeskogen, 1911, 4
 • Fortidskunst i Norges bygder, Dovre, 1911, 5
 • Fortidskunst i Norges bygder, Telemarken, 1913-1926, [6.-12.]
 • Fortidskunst i Norges bygder, Numedal, 1930-1932, [13.-14.]
 • Fortidskunst i Norges bygder, Østerdalen, 1934-1936, [15.-16.]
 • Fortidskunst i Norges bygder, Sunndalen på Møre, 1938, [17.]
 • Fortidskunst i Norges bygder, Opdal, 1942, [18.]
 • Tuddals haandverkere, Kunst og kultur. Studier og afhandlinger. Festskrift til Lorentz Dietrichson, (Kristiania, 1908, s. 264–74
 • Tingvoll fylkeskirke paa Nordmøre, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1909, s. 120–30
 • Paviljongkonkurransen, Teknisk Ukeblad, 1910, s. 90–92 (ill.)
 • Tingvoll fylkeskirke paa Nordmøre. Med forslag til kirkens restauration, (Kristiania, 1910
 • Veiledning for husflidsinteresserte. Utsendt i anledning Husflidsutstillingen i Trondhjem 1912, Trondheim, 1912
 • Fra den norske kirke, Norske presters årbok, Trondheim, 1914, s. 110–20
 • Kristkirken i Nidaros. Domkirken i Trondhjem under bygning, forfald og gjenreisning. Kirkens historie og kirkebygningens beskrivelse, Trondheim, 1914, (ill.)
 • Trondhjem Domkirke, Trondheim, 1914, (ill.)
 • Bakke kirke, Foreningen Det gamle og det nye Trondhjem, Trondheim, 1915
 • Boliger paa landet, Boligsak i by og bygd, Bergen, 1916, s. 4–12 (ill.)
 • Stiklestad prestegaard i Værdalen, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1917, s. 133–36 (ill.)
 • Krigsproblemet, (Kristiania, 1917
 • Er den hittil hævdede oppfatning av vore stavkirkers kronologi den rigtige? Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1917, s. 35–39
 • Kirkekunst og folkelivet. Et streifblik fra fortid til nutid, Kunst og haandverk. J. Bøgh 1848–1918, (Kristiania, 1918, s. 140–53
 • Meyer, Johan, Nordhagen, O., Kolsrud, O., Trondhjem cathedral. Papers concerning the design for the restoration, Trondheim, 1919, Sammen med
 • Striden om Trondhjems Domkirke, Adresseavisen, 21.01.1920
 • Striden om Trondhjems Domkirke, Adresseavisen, 27.01.1920
 • Bidrag til fæstningen av den norske bygningskunsts kronologi, Byggekunst, 1920-1921, s. 135__-;44 (ill.)
 • Vore fædres valg av kirkested, Norvegia sacra, (Kristiania, 1923, s. 1–5
 • Moster kirke i P. Hognestad: Daa Noreg var misjonsmark, Bergen, 1924, s. 79–96
 • Kirker og klostre i middelalderen, Norsk kulturhistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 115–96 (ill.)
 • Profanbygningen i middelalderen og kirker og klostre i middelalderen, Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 81–196
 • Biskopskyrkja til Sant Magnus på Kirkjubø, Færøyane, Norsk Jol, Bergen, 1926, s. 11–15
 • De små hjem i Norge, Det norske syn, Oslo, 1926, s. 25–30
 • Domkirken i Trondhjem og nogen ord om den kirkelige kunsts værd for folkelivet i fortid og nutid, Trondheim, 1926, (ill.)
 • Bemerkninger angående det elevte århundredes stenbygninger i Trondhjem, Det Konglige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim' skrifter 1928/2, Trondheim, 1928
 • Kunsthåndverket ved Glåmas kilder, Kunst og Kultur, 1928, s. 149–64
 • Et streifblikk over Nidarosdomens skulpturarbeider og billedkunstens stilling i Norge, Byggekunst, 1929, s. 97–105
 • Mikaelskirken og Bredestuen, Tønsbergs historie, Oslo, 1929, bd. 1, s. 147–59 (ill.)
 • Nidarosdomen, Norsk teologisk tidsskrift, Oslo, 1930, 4. Rekke nr. 1, s. 93–102
 • Nidarosdomens historie. Et streifblikk, Norvegia sacra, Oslo, 1930, nr. 10, s. 179-87
 • Fører gjennem Nidaros-domen, Trondheim, 1930, (ill.)
 • Askim gamle kirke, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1934, s. 43__-;51 (ill.)
 • Kvikne kirke i østerdalen. Bygd 1652–54, restaurert 1738–39, Kvikne, ei bygdebok, Oslo, 1951, bd. 1, s. 128–49 (ill.)

Litteratur

 • Festskrift ved afslutningen af Trondhjems tekniske læreanstalt 25 de læseaar 1895, Trondheim, 1895, s. 68
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912-1938
 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 136
 • Flatin, T., Flesberg fra dei eldste tider til no, (Kristiania, 1917, bd. 1, s. 71
 • With, N., Illustreret biografisk leksikon over kjendte norske mænd og kvinder, (Kristiania, 1920, s. 603
 • Pedersen, I., Litt om tegne- og arkitektundervisning i Norge før høiskolens tid, Trondheim, 1935, s. 72
 • Pedersen, S., Johan Meyer. Minnetale i fellesmøte 11. mars 1940, Det kongelige Norske Videnskabers Selskabs forhandlinger, Trondheim, 1940, nr. 10
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1940, bd. 9, s. 172–75
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 790
 • Kirkebøe, M. C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 52
 • Allers, Oslo, 1959, nr. 46, s. 32–33 (ill.)
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok, Sarpsborg, 1963, s. 350, register bd.
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 268
 • Sørby, H., Bidrag til Stavangers arkitekturhistorie, Stavanger Museum årbok, 1973, s. 88__-;89 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 248
 • Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ, 1879, s. 49
 • Den norske Ingeniør- og Arkitektforenings Organ, 1880, s. 5
 • Norsk Teknisk Tidsskrift, 1888, bilag s. 2
 • Norsk Teknisk Tidsskrift, 1896, s. 54–58 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1885, s. 192, 264
 • Teknisk Ukeblad, 1888, s. 19__-;20
 • Teknisk Ukeblad, 1894, s. 59, 156, 381
 • Teknisk Ukeblad, 1895, s. 408
 • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 42, 51, 334, 338, 347
 • Teknisk Ukeblad, 1897, s. 15, 166, 181, 380–81, 408, 421–31 (ill.), 454
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 27, 35–37, 47–53, 175, 185
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 266, 268, 270, 345–49 (ill.), 373, 642
 • Teknisk Ukeblad, 1899, s. 31
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. I, 14–16, 33, 42, 56, 71, 80, 128, 135, 280
 • Teknisk Ukeblad, 1901, s. 245, 251, 266, 267, 302–03, 646, 701
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 16–18, 107__-;09
 • Teknisk Ukeblad, 1903, s. 346, 378, 471, 478, 480, 481
 • Teknisk Ukeblad, 1904, s. 211–12, 234, 236, 258, 308
 • Teknisk Ukeblad, 1905, s. 11, 42, 125–26, 175, 177–78, 203, 245–47 (ill.), 257–60 (ill.), 527
 • Teknisk Ukeblad, 1906, s. 62, 77–79 (ill.), 141, 145–47, 222, 371–73 (ill.), 397–99, 404–06, 434__-;35
 • Teknisk Ukeblad, 1907, s. 81, 98, 135, 136, 245, 349, 399, arkitektavdelingen s. 22__-;23
 • Teknisk Ukeblad, 1907, arkitektavdelingen s. 35, 40 (ill.), 94–95, 97
 • Teknisk Ukeblad, 1908, s. 130, 292, 289–93, 302, 303, arkitektavdelingen s. 1, 7–9 (ill.), 25, 55–65 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1910, s. 373–74
 • Teknisk Ukeblad, 1911, s. 77, 204, 229, 616
 • Teknisk Ukeblad, 1912, s. 60–61, 90–91, 219, 412, 516, 519, 532, 560, 652
 • Teknisk Ukeblad, 1920, s. 531
 • Arkitektur og dekorativ Kunst, 1910, s. 149
 • Arkitektur og dekorativ Kunst, 1911, s. 33
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 46
 • Byggekunst, 1921, s. 16
 • Byggekunst, 1922, s. 31
 • Byggekunst, 1923, s. 44, 48
 • Byggekunst, 1924, s. 15, 128, 186
 • Byggekunst, 1925, s. 56
 • Byggekunst, 1926, s. 15–16, 22–23, 47
 • Byggekunst, 1929, s. 26, 110, 160, 167
 • Byggekunst, 1930, s. 161–62, 172–73 (70 år), 193–94, 208__-;09
 • Byggekunst, 1931, s. 22, 242
 • Byggekunst, 1932, s. 37__-;38
 • Byggekunst, 1934, s. 7, 32, 34–35, 178, tillegg s. 43
 • Byggekunst, 1935, tillegg s. 39–40 (75 år)
 • Byggekunst, 1936, s. 35, tillegg s. 20
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 44
 • Byggekunst, 1938, tillegg s. 43__-;44
 • Byggekunst, 1939, tillegg s. 45 (nekrolog)
 • Byggekunst, 1950, tillegg s. 18
 • Byggekunst, 1952, s. 206
 • Byggekunst, 1966, tillegg s. 9–15 (ill.)
 • Byggekunst, 1967, tillegg s. 1–3 (ill.), 9–11 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 27 (ill.)
 • Dovre, 14.07.1921
 • Dagsposten, 27.10.1930
 • Pedersen, S., i Adresseavisen, 28.10.1930
 • Tidens Tegn, 29.10.1930
 • Morgenbladet, 29.10.1930
 • Haugesunds Avis, 28.10.1935
 • Morgenposten, 24.01.1940
 • Nordmøre, 29.01.1940
 • Driva, 23.06.1979