teknisk konservator og maler

Alfred Hagn

Faktaboks

Alfred Hagn
Født
3. desember 1882, Odda
Død
1958

H. deltok på Høstutstillingen fra 1912 til 1916 med malerier som av kritikerne ble omtalt som kubistiske. I 1920 ble han omtalt som forhenværende kubist. H. var tysk spion i England under den 1. verdenskrig, ble dømt til døden, men senere benådet. H. hadde restaureringsoppdrag for Riksantikvaren, bl.a. som Domenico Erdmanns assistent.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Usmund Hagen
 • Julie Malie Helland

Utdannelse

 • Elev av Harriet Backer, Kristiania. ca. 1905
 • kunstakademiet i København under Gottfred Rode
 • studier i fargerestaurering i England, Frankrike og Tyskland

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i Chicago fra ca. 1890 til 1905
 • Tre opphold i Paris mellom 1905 og 1912

Stillinger, medlemskap og verv

 • Restaureringsoppdrag for Riksantikvaren fra ca. 1920 til 1941, restaureringskonsulent, Riksantikvaren 1941-45
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, fratatt stemmeretten 1931

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Aurland kirke, Sogn

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1912-1916
 • Høstutstillingen, Oslo, 1920
 • Les Indépendants, Paris, 1914
 • Vårutst., Oslo Kunstforening, 1916

Eget forfatterskap

 • Jul blant kunstnere, Ukens Revy, 1915, s. 801-802
 • Simultansk utstilling, Ukens Revy, 14.04.1916
 • Kunstkritik, Ukens Revy, 26.05.1916
 • Kandinsky, Ukens Revy, 02.06.1916
 • Ukens Revy, 1916, s. 299, 367-68, 894, 993-95
 • Skilderier (noveller), [Kristiania], 1916
 • London, kunsten og krigen, Ukens Revy, 1917, s. 9-11
 • Ukens Revy, 1917, s. 622-23
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 13.01.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 20.01.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 10.02.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 24.02.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 10.03.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 07.04.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 02.06.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 16.07.1923
 • Kirkemalere i Nord-Norge, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1939, s. 95-128 (ill.)
 • Pausett, A. (Red.), Hagn, Alfred, Hålogalands kirker og kirkekunst, Hålogaland i kunst og åndsliv, Oslo, 1942, s. 110-48

Litteratur

 • Arbeiderbladet, 30.09.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 12.10.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.10.1914
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 05.11.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 12.10.1915
 • Social-Demokraten, 02.05.1922, (ill.)
 • Soot, P. B., i Social-Demokraten, 03.04.1924
 • Tidens Tegn, 05.12.1932
 • Stenstadvold, H., Idekamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, Oslo, 1946, s. 242
 • Kunst og Kultur, 1955, s. 178
 • Aftenposten, 04.12.1962
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, Sarpsborg, 1963, s. 323, registerbd
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register