Faktaboks

Alfred Hagn
Født
3. desember 1882, Odda
Død
1958

H. deltok på Høstutstillingen fra 1912 til 1916 med malerier som av kritikerne ble omtalt som kubistiske. I 1920 ble han omtalt som forhenværende kubist. H. var tysk spion i England under den 1. verdenskrig, ble dømt til døden, men senere benådet. H. hadde restaureringsoppdrag for Riksantikvaren, bl.a. som Domenico Erdmanns assistent.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Usmund Hagen
 • Julie Malie Helland

Utdannelse

 • Elev av Harriet Backer, Kristiania. ca. 1905
 • kunstakademiet i København under Gottfred Rode
 • studier i fargerestaurering i England, Frankrike og Tyskland

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i Chicago fra ca. 1890 til 1905
 • Tre opphold i Paris mellom 1905 og 1912

Stillinger, medlemskap og verv

 • Restaureringsoppdrag for Riksantikvaren fra ca. 1920 til 1941, restaureringskonsulent, Riksantikvaren 1941-45
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, fratatt stemmeretten 1931

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Aurland kirke, Sogn

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1912-1916
 • Høstutstillingen, Oslo, 1920
 • Les Indépendants, Paris, 1914
 • Vårutst., Oslo Kunstforening, 1916

Eget forfatterskap

 • Jul blant kunstnere, Ukens Revy, 1915, s. 801-802
 • Simultansk utstilling, Ukens Revy, 14.04.1916
 • Kunstkritik, Ukens Revy, 26.05.1916
 • Kandinsky, Ukens Revy, 02.06.1916
 • Ukens Revy, 1916, s. 299, 367-68, 894, 993-95
 • Skilderier (noveller), [Kristiania], 1916
 • London, kunsten og krigen, Ukens Revy, 1917, s. 9-11
 • Ukens Revy, 1917, s. 622-23
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 13.01.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 20.01.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 10.02.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 24.02.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 10.03.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 07.04.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 02.06.1923
 • Dømt til døden under verdenskrigen, Tidens Tegn, 16.07.1923
 • Kirkemalere i Nord-Norge, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1939, s. 95-128 (ill.)
 • Pausett, A. (Red.), Hagn, Alfred, Hålogalands kirker og kirkekunst, Hålogaland i kunst og åndsliv, Oslo, 1942, s. 110-48

Litteratur

 • Arbeiderbladet, 30.09.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 12.10.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.10.1914
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 05.11.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 12.10.1915
 • Social-Demokraten, 02.05.1922, (ill.)
 • Soot, P. B., i Social-Demokraten, 03.04.1924
 • Tidens Tegn, 05.12.1932
 • Stenstadvold, H., Idekamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, Oslo, 1946, s. 242
 • Kunst og Kultur, 1955, s. 178
 • Aftenposten, 04.12.1962
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, Sarpsborg, 1963, s. 323, registerbd
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register