Faktaboks

Johan Samuel Brøgger
Født
1747
Død
1793

Tok borgerskap i Christiania som "Mahler og Skildrer" 31. august 1779. Alterbildet for Østre Fredrikstad kirke (Norsk Folkemuseum) som fremstiller nattverden, er signert 4. august 1779 og er antagelig hans mesterstykke. Komposisjonen er tydeligvis tatt fra et stikk og viser Kristus sentralt plassert mellom disiplene i en søylehall. I 1783 malte B. nattverden for altertavlen i Setskog kirke. Videre skal B. ha malt tapeter for Meyergården i Christiania i 1791 med bibelske og verdslige scener i rokokkolandskap. B. var en habil håndverker, men hans farger er tørre og figurtegningen har svakheter.

Litteratur

  • Schnitler, C.W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 106
  • Finne Grønn, S.H., Christiania borgerbok, (Kristiania, 1921, s. 55
  • Grevenor, H., Et norsk mesterstykke fra det 18. århundre, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1930, s. 157
  • Nygård Nilssen, A., Kirken, Fredrikstad. Norske minnesmerker, Riksantikvaren, Oslo, 1934, s. 293, 295, 302, 313
  • Christie, S., Christie, H., Norges Kirker. Akershus, Oslo, 1969, I s. 154, II s. 113, 388

Faktaboks

Johan Samuel Brøgger