G.s formspråk er en sterkt abstrahert naturform, gjerne menneskekroppen, ofte som to eller flere tilpassete figurer i uttrykksfull og gjennomtenkt polert form. Både treskulptur og enkelte raderinger viser utsøkt materialbehandling og teknisk dyktighet.