B. arbeider med litografi, tegning og pastell. Hun har bygd opp sitt eget litografi-verksted på Agnes hvor hun bl.a. har utført trykking for Hans Normann Dahl fra 1976.