Aa. debuterte på Høstutstillinga i 1970 med sin skulptur i stål kalla Tid. Før det hadde ho drive med både maleri og skulptur, mellom anna på Vossakulen med maleren Terry Frost og skulptøren Philip King som lærerar. Tida på Studieatelieret under Hugo Wathne vart avgjerande for det endelege valet av skulptur. Stål er det materialet som har interessert henne mest. For betre å meistra med stål, tok Aa. eit sveisekurs hos Norgas 1968 / 69. Sidan arbeidde ho i 7 år som sveisar i halv stilling på Bergen Mekaniske Verkstad. Ved sida av stål har ho òg nytta kopar, messing, tre, stein og glas og gjerne sameint fleire metallsortar i ein og samme skulptur. Dei store utandørsskulpturane er gjerne nonfigurative, som den Universitetet i Bergen eig, Tankeflukt. Den består av eit buktande, blåmalt stålband som symboliserer ein tanke, som startar, utvidar og samlar seg for så å fly vid. Dei mindre arbeida er ofte figurative og titlar som Oljesøl - fugleliv?, Barn i vekst og Lidenskap fortel litt om den tematiske breidda. I tillegg har Aa. laga ei rekkje portrett. I alle skulpturane er Aa. oppteken av å få fram materiala sin karakter. Strukturen i metallet og sjølve sveisemåten har mykje å seia for utforminga. Mange av figurane er hole, og aktiviseringa av rommet, både det indre og det ytre, som eit skulpturalt element, er særs vesentleg for Aa.