Faktaboks

Lars Talleivson Auversækre
Født
1755, Høydalsmo
Død
2. mai 1821

Andre opplysninger

  • Det mest kjente arbeidet av A. er den store stua og det fine loftet på Breiland i Høydalsmo. Loftet er dekorert med treskurd. Stua som ble bygd noe senere, er uvanlig stor og bygd av digert tømmer. Den er i to etasjer, men ble aldri fullført. Inne i dagligstua er et stort skap av A. Han skal ha satt opp den fine stua på Utigard-Tveiten i Høydalsmo en gang mellom 1780 og 1800. I 1801 ble stua flyttet til Utigard. På Nord-Tveitan er et loft der stolpene og døren har malte roser i steden for utskårne. Disse er sannsynligvis malt av A. Om A.s dekorasjonsarbeider vet vi lite. Så vel i malingen som i treskurden hans finner man en viss likhet med farens, Talleiv Maalars stil.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Talleiv Maalar

Bosatt (pr 1982-1986)

  • Smørkleppgrenn

Litteratur

  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1954, register bd. 3 s. 205