Faktaboks

Hans Finne-Grønn
Finne-Grønn, Hans Fredrik Leganger
Født
25. september 1903, Kristiania
Død
9. mars 2001

Ved F.s første separatutstilling hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1928 kunne man spore innflytelse både fra fransk kunst og fra læreren Halfdan Strøm på kunstakademiet. Utover i 1930-årene kom han etter hvert fram til en mer personlig avklaret uttrykksmåte. Han malte en rekke bestillingsportretter, bl.a. portretter av H.M. Kong Haakon og kongefamilien, friere portretter av sin kone og barna, figurkomposisjoner og landskap fra Tjøme, Hvasser og Brunlanes. I 1939 viste han landskap hvor en stram planinndeling var oppnådd ved kraftige avgrensete fargekontraster som i Sensommer, Potetopptakning og Kveld på Brunlanes (Nasjonalgalleriet). Under krigen bodde han på Hunder ved Lillehammer og malte landskap og genrebilder av sine barn. Han fikk også tilknytning til Ramsøy i Høvåg og malte siden en rekke bilder fra miljøet blant fiskere, loser, jordbrukere og badegjester på den værharde øya.

F. er mer figurmaler enn landskapsmaler. Selv i landskapsbildet glir mennesker, dyr eller hus inn som en vesentlig del av billedflatens komposisjon. Formspråket har aldri vært nonfigurativt, men abstrahering og geometri har skaffet orden i hans fabulerende rikdom av stoff. De rene fargeplan har en spesiell myk stofflighet innen en stram fargeholdning. Et høydepunkt var Sommerettermiddag fra 1950, i en artistisk gjennomført fiolett helhetstone, og Søndag fra 1960, et fast komponert bilde med kresent fargevalg. Nasjonalgalleriets Søndag er en forenklet og avklaret studie. En vektig del av F.s produksjon representerer de mange portretter, bl.a. for Oslo Håndverk- og Industriforening. Her har han gjerne lagt vekt på en karakteriserende fargeholdning eller en sterk modellering av formen. Sin sans for form har F. dessuten gitt uttrykk for i enkelte skulpturarbeider, bl.a. Kunstnerens hustru fra Høstutstillingen 1945, Sjøpapegøye fra 1964 og en fast formet Flodhest i messing fra 1969.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Margrethe Borchgrevink
 • Stian Herlofsen Finne-Grønn

Gift med

 • Liv Friis Holler

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Eivind Nielsen og Torbjørn Alvsåker 1920–23
 • elev av André Lothe og Othon Friesz og Académie Julian (skulptur og maleri) i Paris 1923–24
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Halfdan Strøm, Chr. Krohg og Axel Revold 1925–28

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1926, -27
 • Benneches legat 1927–30, -32
 • Henrichsens legat 1931
 • Schlytters legat 1938
 • 3% fondets stipend 1952
 • stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1964
 • Ths. Fearnleys minnestipend 1969–70
 • stipend fra Circolo Scandinavo, Roma 1969–70, 1977–78
 • Statens stipend for eldre fortjente kunstnere
 • Studiereiser til Nederland og Frankrike 1931, -38
 • Spania 1956, -71 og -73
 • Italia 1960
 • Roma 1969–70, 1977–78
 • Paris 1952, -78
 • London 1975

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1937–40, 1945-50
 • medlem av Juryen for Offisielle Kunstutstillinger og formann siste periode 1940 og dessuten styre- og jurymedlem 1945–59
 • medlem Unge Kunstneres Samfund
 • medlem av styret og formann i Norges Biennalekomité for Venezia og São Paulo
 • medlem av Nordisk Biennaleråd
 • medlem av tilsynsrådet for Kunstnernes Hus, Oslo
 • medlem Oslo Bymuseums representantskap
 • medlem av styret for Benneches leg
 • juryformann for Telemark vårutstilling 1968–70

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portretter av H.M. Kong Haakon VII på Det Kgl. Slott, Oslo, M/S Oslofjord, Arendal rådhus og Porsgrund rådhus
 • En rekke portretter til Oslo Børs, Borregaard A/S, Norsk Hydro A/S og Oslo Håndverk- og Industrifor. (ca. 50 stk.)
 • Portrett av Otto Sverdrup, Fram-huset på Bygdøy
 • Stortingspresident Natvig-Pedersen, Stortinget
 • Malerier til Bøhle skole, Skien
 • Skiens fylkessykehus
 • Ullevål sykehus
 • Norges Rederforbund
 • Norges Handelstands forbund
 • Den norske Creditbank
 • Den norske Amerikalinje
 • Nasjonalgalleriet
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Oslo Bymuseum
 • Porsgrund Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Moss Faste Galleri
 • Sarpsborg Faste Galleri
 • Drammens Faste Galleri
 • Aalesunds Faste Galleri
 • Larvik Faste Galleri
 • Bryne Faste Galleri
 • Utenriksdepartementets samlinger
 • Kancelliråd Nissens samling, Stockholm
 • Stockholm sykehus
 • Haagsche Courant, Nederland
 • København Kunstforening

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, 1926-1927
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1929-1934
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1937-1940
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1945-1960
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1962
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1964-1966
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1968-1970
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1972-1976
 • Statens årlige Kunstutstilling, 1978
 • Exhibition of Norwegian Art, The Royal Society of British Artists Gallery, London, 1928
 • Secession Norwegische Kunst, Wien, 1931
 • Budapest, 1932
 • Riga, 1934
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Oslo Kunstforening, 1936
 • Oslo Kunstforening, 1942
 • Verdensutstillingen, Paris, 1937
 • Vi kan-utstillingen, Oslo, 1938
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Den Officielle Norske Kunstutstilling, Stockholm, 1946
 • Den Officielle Norske Kunstutstilling, København, 1947
 • Norsk Nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Summit, New York, 1958
 • Moderne Norwegische Kunst, Köln, 1966
 • Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1966
 • Roma, 1969
 • Paris, 1973
 • Paris, 1977
 • Visuelt, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1974
 • Gall. Charlie, Jessheim, 1979
 • Skulpturutstilling, Grieghallen, Bergen, 1979
 • Nordisk Skulpturbiennale, Drammen Kunstforening, 1980
 • Gall. F 15, Moss

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1929
 • Bergens Kunstforening, 1929
 • Oslo Kunstforening, 1930
 • Oslo Kunstforening, 1932
 • Oslo Kunstforening, 1941
 • Drammens Kunstforening, 1935
 • Drammens Kunstforening, 1948
 • Skiens Kunstforening, 1935
 • Skiens Kunstforening, 1950
 • Skiens Kunstforening, 1961
 • Skiens Kunstforening, 1970
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1952
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1963
 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1939
 • Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1941
 • Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1943
 • Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1947
 • Askim Kunstforening, 1947
 • Tønsberg Kunstforening, 1948
 • Trondheim Kunstforening, 1948
 • Haugesund Kunstforening, 1948
 • Aalesunds Kunstforening, 1949
 • Moss Kunstforening, 1949
 • Moss Kunstforening, 1951
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1950
 • Sandefjord Kunstforening, 1951
 • Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1954
 • Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1959
 • Värmlands museum, Karlstad, 1954
 • Halmstad Konstfor., 1954
 • Malmö museum, 1954
 • Porsgrunn Kunstforening, 1957
 • Porsgrunn Kunstforening, 1958
 • Porsgrunn Kunstforening, 1969
 • Bryne Kunstforening, 1970
 • Gall. Oddvar Olsen, Drammen, 1973
 • Gall. Oddvar Olsen, Drammen, 1978

Eget forfatterskap

 • Ung norsk billedhuggerkunst, Ord och Bild, Stockholm, 1932

Litteratur

 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1938-1979
 • Korsvold, P., Norsk kunst i dag, Samleren, Oslo, 1938
 • Vem är Vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 671
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 56 (ill.)
 • Gran, H., Revold, R., Kvinne-portretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, s. 88, pl. 123 (ill.)
 • Bonytt, 1947, hefte 5, s. XIII
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 147 (ill.), s. 150
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, s. 38, 81 (ill.), 252
 • Holbø, H., Hans Finne-Grønn, Kunst og Kultur, 1953, s. 117–126 (ill.)
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 108
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 68, pl. 80 (ill.)
 • Oslo Sparebanks portrettgalleri, Oslo, 1965, s. 137, 152 (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 199
 • Who is Who in the World, Chicago, 1971-1972
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 196
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 114
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 128
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 118
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 108, 121
 • Dictionary of Scandinavian Biography, Cambridge, 1976, s. 122
 • Kaxrud, K., i Dagbladet, 02.11.1942
 • Morgenposten, 08.10.1943
 • Morgenposten, 25.02.1947
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 01.03.1947
 • Rognerud, T., i Smålenene, 21.11.1947
 • Håtun, E., i Vestfold Arbeiderblad, 07.04.1948
 • Nidaros, 18.09.1948, (ill.)
 • Adresseavisen, 18.09.1948, (ill.)
 • Bakken, H., i Adresseavisen, 25.09.1948
 • Sandal, T., i Nidaros, 27.09.1948
 • Biermann, E., i Arbeider-Avisa, 01.10.1948
 • Haugesunds Dagblad, 30.10.1948
 • Haugesunds Avis, 06.11.1948
 • Sunnmøre Arbeideravis, 21.10.1949
 • Sunnmørsposten, 21.10.1949
 • Holbø, H., i Moss avis, 17.11.1949
 • Varden, 14.01.1950, (ill.)
 • Telemark Arbeiderblad, 27.01.1950
 • Lind, O., i Sandefjords Blad, 02.05.1951
 • Granholt, E., i Vestfold Fremtid, 02.05.1951
 • Moss Avis, 23.11.1951
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 03.03.1952
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 04.03.1952
 • Roald, P., i Aftenposten, 08.03.1952
 • Morgenbladet, 25.09.1953
 • Porsgrunns Dagblad, 09.10.1957
 • Porsgrunns Dagblad, 12.10.1957, (ill.)
 • Porsgrunns Dagblad, 24.11.1958, (ill.)
 • Telemark Arbeiderblad, 30.09.1961, (ill.)
 • Varden, 10.10.1961, (ill.)
 • Aftenposten, 23.09.1963
 • Holbø, H., i Gudbrandsdølen, 24.09.1963
 • Durban, A., i Morgenposten, 02.10.1963
 • Refsum, T., i Vårt Land, 07.10.1963
 • Moe, O.H., i Aftenposten, 09.10.1963
 • Grotnes, E., i Fremtiden, 23.02.1978, (ill.)
 • Eidsvold Blad, 22.01.1979

Faktaboks

Hans Finne-Grønn