T. maler landskapsakvareller og lager glassmalerier i et abstrakt formspråk og i forskjellige blyglassteknikker.