Utdannelse

Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania; Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1919-21; Statens kurs for tegnelærere.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Finnes legat 1919, -20; Bloms stipend 1965; Unge Kunstneres Samfunn' arbeidsstipend flere ganger; Studiereise til København, England og Spania.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Unge Kunstneres Samfunn.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1922-1924
 • Høstutstillingen, 1926
 • Høstutstillingen, 1928
 • Høstutstillingen, 1932
 • Høstutstillingen, 1946
 • Vårutst., Oslo Kunstforening, 1921
 • Vårutst., Oslo Kunstforening, 1924
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1936

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1936

Litteratur

 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 21.05.1921, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 06.10.1922
 • Haug, K., i Aftenposten, 24.10.1923
 • Haug, K., i Aftenposten, 30.05.1924
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 155 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 232, 253 (ill.)