Faktaboks

Wilhelm Krogh
Krogh, Bernhard Wilhelm Gustav von (von K. til ca. 1854)
Født
29. april 1829, Christiania
Død
5. april 1913, Kristiania

Etter studieårene i København vendte K. tilbake til Norge og fikk borgerskap i Christiania 15. desember 1854. Fra 1864 var han ansatt som teatermaler Peter Frederik Wergmanns assistent på Christiania Theater. Dekorasjonene til Halte-Hulda og De Nygifte var hans første selvstendige oppgave for teatret. Ved Wergmanns død i 1868 ble han fast ansatt og virket i stillingen til 1878. Da hadde han alt påtatt seg krevende oppgaver som arrangør av utstillinger, den første i København i 1872. Samtidig drev han sin store håndverksbedrift, som han utviklet til den ledende på sitt område i byen. Han importerte de nyeste preparater fra utlandet og fulgte nøye med i utviklingen av moderne teknikker. Like til sin død var han medarbeider ved en rekke utstillinger og større arrangementer både ute og hjemme, f.eks. feiringen av 50-årsdagen for unionen mellom Norge og Sverige 4. november 1864 og tusenårsfesten i 1872. K. var også knyttet til alle store utstillinger og arrangementer i siste halvdel av 1800-årene, f.eks. Kunst- og Industriutstillingen på Tullinløkken i 1883, der han bl.a. illuminerte utstillingen med gass i kulørte "Lamper i rige Guirlander og Festons". K. hadde også en mengde private innredningsoppdrag, f.eks. på Aulestad. Rokokkosalen på Grand Hotell, Oslo (1894), var fritt bearbeidet etter franske rokokko-forbilder. Alle panelene ble malt av hans medarbeider maleren Aasmund Stray. Rokokkosalen ble ødelagt ved en brann 1957, men en rekke fotografier er bevart på Oslo Bymuseum. K. var en dyktig tegner og malte akvareller og oljemalerier i tidens Düsseldorfer-stil.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christoph Severin Vincentz von Krogh, tollembetsmann, løytnant
 • Helene Marie Sunne

Gift med

 • Christiania, 1860 med Christine Josephine Schrøder

Utdannelse

 • I lære hos teatermaler Peter Frederik Wergmann (dengang ansvarlig for dekorasjonsarbeidene på Det Kgl. Slott, Christiania) fra ca. 1844
 • studier hos malermester ved hoffet Jon Gulsen Berg, København 1850–54

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Flere lengre studiereiser bl.a. til Italia og Tyskland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av juryer og komiteer for: Haandværks- og Industriutstilling Christiania september 1871
 • Nordisk Industri- og Kunstudst. København 1872
 • Norges deltagelse i Köln 1872
 • Landsudst. i Drammen 1873
 • Norges deltagelse i Liverpool 1886
 • utstilling i Skien 1891
 • Norges deltagelse ved Stockholmsutstilling 1897
 • Kristianias deltagelse ved Bergensutstilling 1898
 • den forberedende komité i 1907 for Norges Jub.utstilling Kristiania 1914
 • Medlem Haandværkerforeningens bestyrelse 1855
 • medlem Den Tekniske Forening i Christiania, med i arbeidet ved sammenslutningen av de 2 foreninger 1871 til Den norske Haandværks- og Industriforening i 1871
 • Medlem Fællesforeningen for Haandverk og Industri, styremedlem en rekke år, formann i Haandverkeravdelingen og viseformann i hovedstyret
 • Stifter av Oslo Haandværks- og Industriforenings utstillingsutvalg, formann i over 30 år, stifter av foreningens lotteriutstillinger, æresmedlem 1904
 • Æresmedlem Malermestrenes Forening og av Kunstnerforeningen, samt styreformann i mange år

Priser, premier og utmerkelser

 • Ridder av Dannebrog
 • Ridder av Nordstjerneordenen
 • R1 St. Olavs Orden 1895
 • K2 St. Olavs Orden 1909
 • Kongens Fortjenstmedalje
 • Kroningsmedaljen 1906
 • Purpurneseordenens storkors (Kunstnerforeningen)
 • medalje Den Nordiske Industri og Kunstudst., København 1872
 • gull- og sølvmedalje Kunst- og Industriudst. Kristiania 1883
 • bronsemedalje International Exhibition of Navigation - Travelling - Commerce & Manufactures, Liverpool 1886
 • bronsemedalje Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudst., København 1888
 • medalje Den Almindelige Norske Landbrugsudst., Skien 1891
 • sølvmedalje Allmänna Konst- och Industriutställningen, Stockholm 1897
 • sølvmedalje Den Internationale Fiskeri & Landsudst., Bergen 1898

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjoner og festarrangementer i Kristiania: Feiringen av 50-årsdagen for unionen mellom Norge og Sverige (1864)
 • Festlighetene i anledning bryllupet på Stockholm Slott mellom prinsesse Louise og kronprins Frederik av Danmark (1869)
 • Tusenårsfesten (1872)
 • Utstillingen i Drammen (1873)
 • Kong Oscars kroning i 1873
 • Kunst- og Industriutstillingen på Tullinløkka (1883)
 • Tyske keiserbesøk i 1890
 • Utstillingen i Skien i 1891
 • Fr. Nansens hjemkomst i 1896 og Kong Oscar 2.s 25-årsjubileum i 1897
 • Trondheim domkirke til kroningen i 1906
 • Innredningsoppgaver: Stortinget, Regjeringsbygningen og Universitetsbygningene, Oslo
 • Fossum ved Skien
 • Fritzøehus ved Larvik
 • Boegården i Arendal
 • Lundhgården i Drammen
 • Den Nye Frimurerloge i Kristiania
 • Takdekorasjonene i Svaneapoteket, Kristiania (1896)

Portretter

 • Bronsebyste utført av Lars Utne (Oslo Håndverks- og Industriforening, gips i Nasjonalgalleriet, Oslo)
 • Maleri utført av Hans Heyerdahl (Oslo Bymuseum)
 • Maleri utført av Jahn Ekenæs (restaurant Blom, Oslo)
 • Karikaturtegning utført av O.C. Thorkeldsen (Malermestrenes Forening, Oslo)
 • Maleri utført av Wilhelm Krogh-Fladmark (privat eie)
 • Bronserelieff utført av Wilhelm Krogh-Fladmark (Vår Frelsers gravlund, Oslo)

Litteratur

 • Den Norske Haandværks- og Industriforening 1871–1896, (Kristiania, 1896, s. 98, 102, 162
 • Danmarks Adels Aarbog, København, 1898, s. 295
 • Norsk Theaterliv, (Kristiania, 1908, s. 32
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1923, bd. 14, s. 721
 • Håndverk og Industri i Oslo 1838–1938, Oslo, 1938
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1938, bd. 8, s. 48–50
 • Oslo Håndverks- og Industriforening 1838–1938, Oslo, 1939
 • Rørosboka, Trondheim, 1942, bd. 1, s. 330
 • Nyquist, K., Malermestrenes Forening i Oslo 1845–1945, Oslo, 1946
 • Haugstøl, H., Malerfirmaet Wilhelm Krogh 100 år, Oslo, 1954
 • Bibow, H., Glimt fra malerfagets historie, Oslo, 1958, s. 75
 • Parmann, ø., Tegneskolen gjennom 150 år, Oslo, 1969, s. 224
 • Schulerud, M., På Grand i hundre år 1874–1974, Oslo, 1974, s. 43 og 103
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1895, s. 16, 28, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1896, s. 9, 77, 210, 217, 240, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1897, s. 230, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1900, s. 159, 162, 194, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1901, s. 24, 48, 153, 305, 306, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1902, s. 42, 95, 127, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1904, s. 229, 433, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1905, s. 33, 281, 359, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1906, s. 243, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1907, s. 82, 169, 208, 269, 278, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1908, s. 383, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1909, s. 133, 141, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1910, s. 172, 248, 353, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1911, s. 272, 286, 375, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1912, s. 91, 110, Tidsskrifter
 • Norsk Tidsskrift for Haandværk og Industri, (Kristiania, 1913, s. 113, 122, 354, Tidsskrifter
 • Skilling-Magazin, (Kristiania, 1889, s. 140
 • Folkebl., 1895, s. 257
 • Allers familie-journal, (Kristiania, 1904, tillæg nr. 20
 • Hjemmets journal, (Kristiania, 1904, nr. 7 s. 73
 • Ill. familieblad, 1908-1909, tillæg nr. 33
 • Industri, (Kristiania, 1909, s. 82
 • Maleren, (Kristiania, 1909, s. 67
 • Teknisk Ukeblad, 30.04.1909, s. 205
 • Aftenposten, 28.04.1909, Aviser
 • Aftenposten, 29.04.1909, Aviser
 • Aftenposten, 05.04.1913
 • Tidens Tegn, 06.04.1913
 • Morgenbladet, 10.04.1913
 • Morgenbladet, 11.04.1913
 • Aftenposten, 11.04.1913
 • Aftenposten, 25.05.1957

Faktaboks

Wilhelm Krogh