G. var en av de første emigrantkunstnere som overlevde som bildende kunstner. Gjennom stor selvoppofrelse og ved hjelp av et par familier som trodde på hans talent, var han i stand til å reise til Europa og studere i Christiania og München. Etter tilbakekomsten til Amerika og fram til sin død malte han norske motiver etter skisser laget i Norge, som The Lay Preacher (1884) eller motiver fra emigrantenes liv og historie, som den norske borgerkrigshelten Colonel Heg at Chickamauga (1915). Han malte også en rekke portretter av emigranter og laget uttallige altertavler malt etter kjente religiøse malerier fra århundret. The Lay Preacher er inspirert av Tidemands Haugianere. Den realistiske stil i G.s bilder reflekterer både kunstnerens egne røffe emigrantbakgrunn og den mer realistiske utvikling i malerkunsten som nådde München fra Paris under G.s opphold i Europa.