Liv og virksomhet

K. er best kjent som en av De frie unge som stilte ut hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i årene 1914–16. Han malte portretter og landskaper, men særlig høstet han anerkjennelse for sine byprospekter. I Oslo Bymuseum fins fire bilder, bl.a. Youngtorget (1921) og Lilletorget, som har vist seg å bli viktige kulturhistoriske dokumenter, malt med bred pensel i en lett stilisert naturalisme. K. benyttet få, men kraftige farger.

Utdannelse

Statens Kunstakademi, Kristiania under Christian Krohg og Halfdan Strøm 1911–13.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Hielmstierne Rosencrones legat 1924.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum
 • Trøndelag Kunstgalleri

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1918
 • Høstutstillingen, 1934
 • Christiania Kunstforening, 1913
 • De frie unge, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914-1916
 • Juleutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915
 • Larvik Kunstforening, 1916
 • Vårutstilling, Christiania Kunstforening, 1918-1919
 • Vårutstilling, Christiania Kunstforening, 1924
 • Blomster og stilleben, Kunstnernes Hus, Oslo, 1933
 • Februar-utstilling, Oslo Kunstforening, 1938
 • Sommerutstilling, Oslo Kunstforening, 1943

Separatutstillinger

 • Trondhjems Kunstforening, 1920
 • Oslo Kunstforening, 1920

Litteratur

 • Aftenposten, 12.11.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 17.11.1913
 • Verdens Gang, 18.11.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 07.03.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.04.1915
 • Aftenposten, 14.04.1915
 • Aftenposten, 23.04.1915
 • Gauguin, Pola, i Ukens Revy, 23.04.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 05.12.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.05.1916
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 19.05.1918
 • Gauguin, Pola, i Ukens Revy, 14.06.1918, (ill.)
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 13.04.1919
 • Haug, K., i Aftenposten, 12.01.1920
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 14.01.1920
 • Morgenposten, 22.01.1920
 • Ørebl., 20.05.1921
 • Johnsen, B.Moss, i Morgenposten, 21.05.1921
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 10.10.1921
 • Haug, K., i Aftenposten, 30.05.1924
 • Sinding Larsen,K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 103
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 130 (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J.J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register s. 276
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 215
 • Østfold, Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, s. 244
 • Krohn Holm, J.W., Larvik Kunstforening 100 år 1880–1980, Larvik, 1980, s. 30