K. er best kjent som en av De frie unge som stilte ut hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i årene 1914–16. Han malte portretter og landskaper, men særlig høstet han anerkjennelse for sine byprospekter. I Oslo Bymuseum fins fire bilder, bl.a. Youngtorget (1921) og Lilletorget, som har vist seg å bli viktige kulturhistoriske dokumenter, malt med bred pensel i en lett stilisert naturalisme. K. benyttet få, men kraftige farger.