P. maler landskaper og interiører, som oftest i akvarell, og både maler og tegner portretter. Hun har også laget kirkeutsmykning i La Dalle-glass og illustrert bøker og noter.