S. hadde tidlig bestemt seg til å bli maler og studerte bl.a. 15 år i Paris før hun i 1918 gav opp til fordel for sitt forfatterskap. S.' virksomhet som maler har vært lite kjent, men i 1972 og -74 ble ca. 30 av hennes bilder stilt ut i Stockholm og Tromsø, bl.a. flere stilleben, malt i Firenze i 1913, og hennes siste bilde Landskap fra Bretagne (1918). Hun malte også portretter og bymotiver. S.' bilder viser størst innflytelse fra Paul Cézanne. På grunn av hennes sterke selvkritikk er flere av maleriene ufullendte.