Liv og virksomhet

S. hadde tidlig bestemt seg til å bli maler og studerte bl.a. 15 år i Paris før hun i 1918 gav opp til fordel for sitt forfatterskap. S.' virksomhet som maler har vært lite kjent, men i 1972 og -74 ble ca. 30 av hennes bilder stilt ut i Stockholm og Tromsø, bl.a. flere stilleben, malt i Firenze i 1913, og hennes siste bilde Landskap fra Bretagne (1918). Hun malte også portretter og bymotiver. S.' bilder viser størst innflytelse fra Paul Cézanne. På grunn av hennes sterke selvkritikk er flere av maleriene ufullendte.

Familierelasjoner

Datter av

 • Anne Margarete Greger
 • Jens Fabricius, kommandørkaptein

Gift med

 • 1926 med Anders Jönsson, billedhugger

Utdannelse

Elev av Harriet Backers malerskole, Kristiania 1899–1900; studier i Paris 1905–18.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i Paris 1905–18, med reise til bl.a. Firenze i 1913; Bosatt i Sverige fra 1921.

Priser, premier og utmerkelser

R1 St. Olavs Orden 1957.

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 1972
 • SAS Royal Hotel, Tromsø, 1974

Portretter

 • To selvportretter (olje, privat eie), et gjengitt i Verdens Gang 6.4.1972

Eget forfatterskap

 • Norsk forfatterleksikon, Oslo, 1971, s. 193, Se

Litteratur

 • Hvem er hvem?, Oslo, 1950-1973
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1954, s. 210–12
 • Cora Sandel, Stockholm, 30.04.1972, katalog Prins Eugens Waldemarsudde
 • Verdens Gang, 06.04.1972, (ill.)
 • H. Flor, i Dagbladet, 26.04.1972, (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1973, spalte 840–41
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, s. 346–47
 • Norsk Forfatterleksikon, Oslo, 1951, s. 193, Se for øvrig