W. arbeidet med byster og mindre skulpturer, men deltok bare på Høstutstillinger. Familien W. var bosatt i Christiania fra 1889 med kortere eller lengre opphold i Hallingdal, Setesdal, Vågå, Roma og Paris i årene 1889-1902. I 1910 ble hjemmet oppløst. W. ble journalist og forfatter og skrev bl.a. boken om Gustav Wentzel.