Faktaboks

Xan Krohn
Krohn, Christian Cornelius
Født
15. juni 1882, Bergen
Død
30. oktober 1959, Oslo

K. var litt av en globetrotter og kosmopolitt. Han utdannet seg først som dekorasjonsmaler, deretter som maler. I 20-årsalderen arbeidet han en periode som teatermaler ved Nationaltheatret, senere også i Moskva. I mellomtiden hadde han vært steinhugger i St. Petersburg. Fra 1905 til 1917 var han for det meste i Russland, avbrutt av studieopphold i München, Paris og Italia. I tre år oppholdt han seg i Kaukasus hvor han sammen med sin hustru utførte fresker for Det georgiske museet i Tiflis. En periode drev han malerskole i Moskva, en tid også i Kiev og senere i Oslo. I 1917 bosatte han seg i Kristiania, men var fremdeles stadig på reisefot. Blant annet foretok han i 1920 en reise jorden rundt som sekretær for zoologen Ørjan Olsen. Det var først i K.s eldre år at han slo seg til ro i Norge. Alle disse inntrykkene har nedfelt seg i hans produksjon som samlet kan betraktes som en reportasje fra et omflakkede liv. I sine yngre år malte K. ofte i en slags avledet kubisme som han forlot i begynnelsen av 1920-årene til fordel for en mer ekspresjonistisk uttrykksform. En viss innflytelse fra afrikansk kunst avspeiles i enkelte skulpturer og relieffer utført i tre eller betong. Hans hovedmotiv var landskap, men han malte også akter, portretter og enkelte blomsterbilder. I store trekk og med raske strøk gjengav han sine inntrykk, ofte i klare, rene fargeflater avgrenset av kraftig opptrukne konturer. Han viste en utpreget sans for linjen og det dekorative. Noen videre fordypelse finner man ikke i hans arbeider, noe som kanskje best merkes i hans malte portretter. Men i flere raske, sterkt forenklede portrettegninger i kull oppnådde han med få streker å gi en treffende karakteristikk. Med årene forlot K. den strenge forenklingen og de kraftige fargene og gikk over til en mer naturalistisk uttrykksform samtidig som fargene ble mer dempet. Sin vrimmel av inntrykk fra en omflakkende tilværelse har han også gitt litterær form idet han i 1950 utgav den særpregete selvbiografiske romanen En vagabonds vandring på jorden.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Conrad Peter Krohn, skipskaptein
 • Ingeborg Severine Christine Krüger

Gift med

 • Russland, 1907 med Julie De Holmberg, maler

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1899–1902 og 1903–05
 • Konstföreningens Ritskola, Helsingfors 1905
 • kunstak. St. Petersburg under Ilja Repin 1905–06
 • Akademie Hollossy, München 1906
 • Académie La Palette, Paris under malerne Lucien Simon, Charles Cottet og Jacques-Émile Blanche
 • Académie Vitte, Paris under Hermen Anglada Camarasa
 • friluftsmaling i Italia med Carl Hans Schrader-Velgen
 • Académie Colarossi, Paris

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1906, -07
 • Opphold i Finland 1905
 • For det meste bosatt i Russland mellom 1905 og 1917
 • Opphold i München 1906, i Paris en rekke ganger fra 1907
 • Italia ca. 1910
 • Sveits ca. 1910
 • Sibir, India, Kina, Japan, Filippinene, Hawaii og USA 1920
 • Marokko og Algerie 1930
 • Kina 1947
 • Spania og Egypt

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • viseformann i Bildende Kunstneres Landsforening

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Fresker i Det georgiske museum, Tiflis (1913–15)
 • Glassmalerier og altertavle i Totenviken kapell (1925–26)
 • Ordførerportretter i Bærum rådhus, Sandvika
 • Stavanger Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Rolf Stenersens samling, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Ringve museum, Trondheim
 • Bymuseet i Moskva

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Odessa, 1909
 • St. Petersburg, 1910
 • Kiev, 1911
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1911
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1913
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1919
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1920
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1931
 • Valdemar Kleis, København, 1913
 • Bergens Kunstforening, 1916
 • Bergens Kunstforening, 1918
 • Ciacelli, Tordenskiolds gt. 6, Oslo, 1917
 • Stavanger Kunstforening, 1918
 • Haugesund Kunstforening, 1918
 • Trondheim Kunstforening, 1919
 • Trondheim Kunstforening, 1942
 • Honolulu, 1920
 • New York, 1920
 • Drammen Kunstforening, 1923
 • Tromsø Kunstforening, 1923
 • Algerie, 1930
 • Sandefjord Kunstforening, 1933
 • Oslo Kunstforening, 1943
 • Fredrikstad Kunstforening, 1949
 • Skiens Kunstforening, 1950
 • Hamar Kunstforening, 1956
 • Moskva
 • Riga

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1912
 • Høstutstillingen, 1924-1925
 • Høstutstillingen, 1927
 • Høstutstillingen, 1929-1935
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1939-1940
 • Den norske utstilling, Riga, 1934
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Portrettutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1940
 • Kunstnerportretter, Oslo Kunstforening, 1946
 • Rolf Stenersens Samling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1948

Portretter

 • Tegning gjengitt i Aftenposten 29.1.1911
 • Tegning gjengitt i Dagbladet 21.1.1912
 • Tegning utført av Julie de Holmberg Krohn, gjengitt i Morgenavisen 10.2.1918
 • Tegning utført av Arne Rockseth, gjengitt i Adresseavisen 20.2.1919
 • Tegning gjengitt i Tidens Tegn 29.11.1919
 • Selvportrett, tegning, gjengitt i Urd, Oslo 1920, s. 535
 • Selvportrett (olje, 1937) gjengitt i Februarutstillingen, katalog Oslo Kunstforening 1938
 • Tegning utført av Gösta Hammarlund, gjengitt i Dagbladet 12.4.1947
 • Selvportrett, tegning gjengitt i Verdens Gang 27.10.1950

Eget forfatterskap

 • En vagabonds vandring på jorden, Oslo, 1950, med egne ill.
 • Verdens Gang, 22.05.1922, reisebrev med egne ill. i
 • Tidens Tegn, 13.01.1934, reisebrev med egne ill. i
 • Dagbladet, 16.08.1947, reisebrev med egne ill. i
 • Aftenposten, 24.01.1948, reisebrev med egne ill. i
 • Aftenposten, 31.01.1948, reisebrev med egne ill. i
 • Aftenposten, 15.01.1949, reisebrev med egne ill. i

Litteratur

 • Nygård Nilssen, A., Moderne norsk veggmaleri, Oslo, 1928, s. 119
 • Xan Krohn. Julie de Holmberg Krohn, 1943, katalog Oslo Kunstforening
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 137 (ill.)
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 153
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 100
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 143, 146 (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 3, spalte 789
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 217
 • Eggum, A., Rolf E. Stenersens gave til Oslo by, Oslo, 1974, s. 85 (ill.), katalog Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Aftenposten, 29.01.1911, (ill.)
 • Dagbladet, 31.01.1911, (ill.)
 • Bang, C., i Morgenbladet, 01.02.1911
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 03.02.1911
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 09.02.1911
 • Dagbladet, 21.01.1912, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 19.04.1913
 • Bang, C., i Morgenbladet, 04.05.1913
 • Tidens Tegn, 27.09.1916, (ill.)
 • Aftenposten, 27.09.1916, (ill.)
 • Aftenposten, 29.09.1917, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 13.10.1917
 • Onsager, S., i Tidens Tegn, 14.10.1917, (ill.)
 • Dagbladet, 23.12.1917, (ill.)
 • Tidens Tegn, 16.01.1918, (ill.)
 • Morgenavisen, 10.12.1918, (ill.)
 • Bergens Tidende, 15.02.1918, (ill.)
 • Haugesunds Avis, 27.03.1918
 • 1ste Mai, 20.04.1918
 • Undersaker, G., i Adresseavisen, 24.02.1919
 • Blehr, S., i Nidaros, 21.02.1919
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 20.03.1919
 • Tidens Tegn, 23.03.1919, (ill.)
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 23.03.1919
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 24.03.1919
 • Tidens Tegn, 29.11.1919, (ill.)
 • Urd, Oslo, 1920, s. 535–36 (ill.)
 • Seymour, E., i Honolulu Star-Bulletin, 30.04.1920
 • Aftenposten, 14.07.1920
 • Aftenposten, 30.07.1920, (ill.)
 • Aftenposten, 26.10.1920, (ill.)
 • T. Tegn, 26.10.1920, (ill.)
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 27.10.1920
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 28.10.1920
 • Verdens Gang, 01.09.1922, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 02.09.1922, (ill.)
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 04.09.1922
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 05.09.1922
 • Bugge, A., i Drammens Tidende, 16.03.1923
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 08.04.1924
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 15.10.1925
 • Tidens Tegn, 03.07.1926, (ill.)
 • Morgenbladet, 08.10.1930, (ill.)
 • Langaard, J. H., i Morgenbladet, 05.11.1931
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 06.11.1931
 • Bryn, L. L., i Sandefjords Blad, 13.02.1933, (ill.)
 • Urd, Oslo, 1936, s. 70–71 (ill.), 74
 • Dagbladet, 13.12.1940, (ill.)
 • Reidar, B., i Adresseavisen, 18.03.1942
 • Juve, J., i Dagbladet, 12.04.1947, (ill.)
 • Demokraten, 28.11.1949
 • Gullerud, A., i Varden, 29.04.1950
 • Aftenposten, 27.10.1950, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 28.10.1950
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 10.11.1950
 • Middelthon, C., i Dagbladet, 16.11.1950
 • Keilhau, C., i Vinduet, Oslo, 1950, s. 742–43
 • Aftenposten, 31.10.1959

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv