H. omtales i 1718 som senere dronning Anna Sophies "hofskildrer". Han malte prinsesse Christiane Amalie etter hennes dødsmaske (1726) og et miniatyrportrett av Frederik 4. og dronning Anna Sophie. Flyttet i 1731 til Christiania hvor han syns å ha vært beskjeftiget av stattholder Chr. Rantzau. H. har bl.a. malt et helfigurportrett av Jens Werenskiold (1725). Hans Arbien var muligens H.s elev.