Liv og virksomhet

H. var født på husmannsplassen Dåråtjønnlia under garden Landsverk i Sauland. Han kom i malerlære hos den kjente Hans O. Glittenberg, men hans egentlige handverk ble skredderens. I sin rosemaling viser H. imidlertid en sikker og stø linjeføring, men er heller tørr i fargen. På garden Hytta i Sauland finner en litt maling som H. utførte som lærling hos Glittenberg i 1850.

Litteratur

  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1957, bd. 3, register