Ø. arbeider mest med syenitt i et grovt naturalistisk formspråk. Han hugger skulpturene selv og har følgelig en liten produksjon. I 1970 vakte han oppmerksomhet i Kunstnernes Hus med gruppen Søstre. Ved siden av virksomheten som billedhugger arbeider han som gårdbruker.