Faktaboks

Jacob Kielland Sømme
Født
2. mai 1862, Stavanger
Død
19. juli 1940, Jeløy

Johanne Kielland Sømme, kunstnerens mor. Jacob Kielland Sømme. 1890. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

I lampelys. Jacob Kielland Sømme. 1890. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Fra Bas-Meudon. Jacob Kielland Sømme. 1889. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

S. vokste opp i en velstående, kulturelt interessert familie. I slekten var flere kunstnere, som maleren Kitty Kielland, forfatteren Alexander Kielland og billedhuggeren Valentin Kielland. Helt fra barndommen av var S. opptatt av å tegne og male, og 20 år gammel drog han til akademiet i München. Her arbeidet han innenfor en tidstypisk naturalistisk stil og malte både landskap, figurbilder, portretter og stilleben. Etter oppholdet i Paris ble fargene lysere og malemåten friere. Under sine sommeropphold på Skagen 1887 og 1889 malte S. en del større bilder av fiskerbefolkningen i en stil beslektet med Chr. Krohg og Michael Ancher, som Fra Skagen (1890). Til hans beste portretter fra denne tiden hører Alexander Kielland leser korrektur (1888). Under et opphold i Kbh. 1890–92 ble han influert av symbolistiske og nyromantiske strømninger, og han gikk over til en dypstemt, ofte blålig fargeholdning og en noe ornamental stilisering av motivene (Signe Reinert, 1900). Etter århundreskiftet gikk han tilbake til naturalismen og en mer robust, saftig malemåte, som i Kvindeforeningen (1903). I midten av 1890-årene oppholdt S. seg et års tid i Roma der han modellerte ved Académie Français. Senere utførte han noen portrettbyster, men hans virksomhet som skulptør er liten. En tid, antagelig ved århundreskiftet, lagde han modeller og dekorerte gjenstander for Egersund Fayancefabrik. Fra 1905 var S. bosatt på Jeløy, der han også hadde oppholdt seg tidligere. Hans motivkrets spente fortsatt over et bredt register, men han konsentrerte seg fra nå av særlig om portrettmaleri, ikke minst barneportretter. Koloritten var lys og penselstrøkene frie. Stavanger sett fra Sølyst (1930, Stvg. FG) er karakteristisk for den seneste fasen i hans produksjon. Gjennom en årrekke var S. karikaturtegner i Tyrihans. Han illustrerte også flere barnebøker.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jacob Jørgen Castrup Sømme, skipsreder, konsul
 • Johanne Margrethe Bull Kielland

Gift med

Utdannelse

 • Cand. philos. 1882
 • kunstak. i München under Wilhelm von Lindenschmit 1882–85
 • Académie Colarossi, Paris under Pascal Adolphe Jean Dagnan-Bouveret 1885–87
 • Académie Français, Roma 1894–95

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i München 1882–85
 • Paris 1885–87 med sommeropphold i Belgia 1886
 • Skagen sommeren 1887 og 1889
 • Kbh. 1890–92
 • Italia våren 1894 til sommeren 1895
 • Berlin 1902
 • Jæren 1902–03
 • Tyskland 1922
 • Brugge 1929

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett BKS

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Tolv vilde svaner, Barneavdelingen, Stvg. sykehus (ødelagt?)
 • NG
 • LBM
 • Moss Kunstgall.
 • Skiens FG
 • Elverum Kunstgall.
 • Stvg. FG
 • Ledaal, Stvg.
 • Stiftelsen Breidablik, Stvg.
 • Skagens Museum

Illustrasjonsarbeider

 • Esters bog. Tekst av Lili Sømme. Kra. 1894–95, bd. 1–2
 • L. Bergh: Gjennem byen, Kra. 1898
 • T. Bogsrud: Paa jagt efter sexti tusen. En norsk amatørdetektivs eventyr, Kra. 1900
 • S. Gjems: Gamle ræggler og rim, Kra. 1904
 • B. Herre: En Jægers Erindringer, Kra. 1905
 • B. Lie: Peter Napoleon, Kra. 1905 og 1920
 • B. Lie: Svend Bidevind, Kra. 1906
 • B. Widt (C. Sandberg): Sjøkadetter og andre Fortællinger, Kra. 1906
 • P. Jessen: Bergens Hverdagsliv i Femti- og Sexti-Aarene, Kra. 1910
 • J. Hilditch: En nat i dukkebutiken, Kra. (1910)
 • P. Jessen: Dengang i Femti og Sexti-Aarene, Kra. 1912
 • A. Harbitz: Mandskapet fra bark "Alexandra". Oplevelser paa Galapagosøerne, Kra. 1915
 • N. Rolfsen: Læsebog for folkeskolen, Kra. 1892–95

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1886-1892
 • Høstutstillingen, 1894
 • Høstutstillingen, 1896-1900
 • Høstutstillingen, 1903-1908
 • Høstutstillingen, 1910-1912
 • Høstutstillingen, 1915
 • Høstutstillingen, 1919-1924
 • Høstutstillingen, 1926-1938
 • Salonen, Paris, 1887
 • Salonen, Paris, 1888
 • Verdensutst. i Paris, 1889
 • Verdensutst. i Chicago, 1893
 • Sort og hvidt, 1893
 • Norska Konstnärers Arbeten, 1904
 • Den frie kunstutst., 1904
 • Norsk malerkunst, 1908
 • Sort og hvidt, 1913
 • Sort og hvidt, 1915
 • Jub.utst., 1914
 • Norsk Målarkonst, 1915
 • Jub.utst., 1925
 • Høstutst. gjennem de første 25 år, 1932
 • Norsk kunst, 1934
 • Stvg. sett med kunstnerøyne, 1975

Portretter

 • Maleri utført av Michael Ancher (olje 1887/89), Skagens Museum
 • Maleri utført av Chr. Krohg (olje 1889/90) gjengitt i H. Alsvik og L. Østby: Norges billedkunst, Oslo 1951, bd. 1, s. 357
 • Maleri utført av Lili Sømme, utstilt i Studentersamfundet, Kra. 1893
 • Malt selvportrett gjengitt i T.Tegn 5.4.1921
 • Malt selvportrett (olje 1923) gjengitt i K. og K. 1951 s. 147
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen (1933) gjengitt i Aftenp. 8.3. 1933