S.'s motiver som tegner, grafiker og maler var ofte hentet fra høyfjellsnaturen med mennesker, dyreliv og flora. Han arbeidet også med keramikk og hadde eget verksted i Drammen i ti år. S. laget dessuten utsmykningsarbeider og bokillustrasjoner, bl.a. til Årbok for Hadeland.