T. har hatt eget glassblåserverksted, Lofoten Design, på Vikten fra 1977. Som råstoff benytter han for en stor del avfallsglass med ulike farger. T. lager, foruten en del utsmykkingsarbeider i smijern, glass og skinn, for det meste bruksgjenstander og henter inspirasjon til sine former fra naturen. Lofoten Design inneholder også keramikkverksted, drevet av T.s kone.