Faktaboks

Ola Pedersen Brendjord
Født
8. desember 1759, Lesja
Død
13. mars 1843

B. vokste opp på Skarphol og giftet seg senere til garden Brendjord. I 1811 overlot han garden til eldste sønn. B. var da 52 år gammel og fikk god anledning til å drive håndverk. Han skal ha vært en av de dyktigste snekkerne i bygda og har bl.a. vært mester for mange framskap og hengeskap. B. skar en fyldig treskurd med bladverk og godt rundet ranke. Skapfyllingene hans kan ha en litt urolig og utradisjonell form.

Litteratur

  • Meyer, J., Fortids kunst i Norges bygder 4, Lesje og Lesjeskogen, (Kristiania, 1911, s. 17
  • Kleiven, I., Lesja og Dovre, (Kristiania, 1923, s. 187

Faktaboks

Ola Pedersen Brendjord