C. flyktet under revolusjonen fra Russland til Norge. Han bodde siden på Hvalstad hvor han samlet, gjenfortalte og illustrerte eventyr for barn og ga ut flere bøker.