G. gjorde seg først bemerket som illustratør, og leverte bl.a. flere bidrag til Magasinet for Alle. Han utformet tidlig sin spesielle billedverden hvor seigmannlignende figurer kaster lange slagskygger som til dels lever sitt eget liv. Han utviklet også en spesiell teknikk, som nærmest kan beskrives som en slags videreutviklet scraperboard. Alt debut-utstillingen i 1967 inneholdt en rekke slike bilder, utført med tusj på tykk kartong som han hadde rispet, revet og skrapt i for dermed å oppnå en egenartet relieffvirkning. I det store og hele har han seinere holdt fast ved både bildeutforming og teknikk, men den dominerende gråskalaen i tusjmaleriet er av og til blitt livet opp med forsiktige innslag også av andre farger.