H. var blant de mest benyttete arkitekter under høykonjunktur-perioden i slutten av forrige århundre. Mest tegnet han leiegårder. De fleste av disse skiller seg ikke ut fra mengden av leiegårder fra samme periode hverken i fasadeutforming eller planløsning. H. oppførte imidlertid de såkalte Gråbeingårdene i 1880-90-årene, øverst i Lakkegt. og et par tilstøtende gater i Kristiania. Disse leiegårdene hadde trange leiligheter på 1–2 rom, og fasadene var helt uten dekor. Enkelte gårder rommet opptil 300 mennesker. Gråbeingårdene ble prototypen på leiegårdskaserner.

Utførte arbeider

 • Leiegårder i Oslo: Vibes gt. 14 (1892)
 • Industrigt. 28 (1892)
 • Colletts gt. 35-39 (1892–96)
 • Ullevålsvn. 17 (1893)
 • Holtegt. 4 (1893)
 • Frognervn. 26 (1894)
 • Ullevålsvn. 41 (1894)
 • Ullevålsvn. 69 b (1895)
 • Frognervn. 21 b, c og d (1896)
 • Eilert Sundts gt. 31 (1896)
 • Bogstadvn. 62 (1896)
 • "Gråbeingårdene" i Jens Bjelkes gt., Lakkegt. og Kirkegårdsgt

Litteratur

 • Teknisk Ukeblad, 1892-1898, (sp. Anmeldte større byggearbeider i Kristiania.)
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966

Faktaboks

Rudolf Haeselich