H. var blant de mest benyttete arkitekter under høykonjunktur-perioden i slutten av forrige århundre. Mest tegnet han leiegårder. De fleste av disse skiller seg ikke ut fra mengden av leiegårder fra samme periode hverken i fasadeutforming eller planløsning. H. oppførte imidlertid de såkalte Gråbeingårdene i 1880-90-årene, øverst i Lakkegt. og et par tilstøtende gater i Kristiania. Disse leiegårdene hadde trange leiligheter på 1–2 rom, og fasadene var helt uten dekor. Enkelte gårder rommet opptil 300 mennesker. Gråbeingårdene ble prototypen på leiegårdskaserner.