L. var etter eksamen fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole assistent hos interiørarkitekt Bendt Winge og hos arkitekt Arne Korsmo. I 25 år var han knyttet til Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, det meste av tiden som overlærer i møbelkomposisjon og hjeminnredning. Ved siden av sin lærergjerning har han drevet selvstendig virksomhet som interiørarkitekt og industridesigner. L. har tegnet innredninger til kontorer og offentlige miljøer. Disse oppdragene har gjerne omfattet både rominnredning og møbeltegning. Fra 1963 har L. hatt et utstrakt samarbeide med arkitektene Lund & Slaatto. Han har også arbeidet som konsulent for en rekke industribedrifter. Blant de viktigste er Trio Fabrikker A/S, Emaljeverket, Høvik Verk Stål, Høvik Verk Lys, Hov Møbelindustri A/S, Satema A/S og Christiania Spigerverk. L. inntar en ledende stilling blant våre industridesignere. Han har arbeidet med produkter som beslagvarer, kontormøbelsystemer, kjøkkeninnredninger, reoler, himlingsystemer med elektroføringsskinner og nedføringsstaver, lysarmaturer, brytere, stikkontakter, snømåkeredskaper, elektrisk drevet varebil, en helt ny type sykkel osv. Hans arbeider har gjerne en kraftig, nesten maskulin karakter med klare, strengt forenklede former. Den samme renlinjede stramhet viser han i sine løsninger som utstillingsarkitekt.