Faktaboks

Bjørn Larsen
Larsen, Bjørn Arild
Født
30. mars 1926, Oslo

L. var etter eksamen fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole assistent hos interiørarkitekt Bendt Winge og hos arkitekt Arne Korsmo. I 25 år var han knyttet til Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, det meste av tiden som overlærer i møbelkomposisjon og hjeminnredning. Ved siden av sin lærergjerning har han drevet selvstendig virksomhet som interiørarkitekt og industridesigner. L. har tegnet innredninger til kontorer og offentlige miljøer. Disse oppdragene har gjerne omfattet både rominnredning og møbeltegning. Fra 1963 har L. hatt et utstrakt samarbeide med arkitektene Lund & Slaatto. Han har også arbeidet som konsulent for en rekke industribedrifter. Blant de viktigste er Trio Fabrikker A/S, Emaljeverket, Høvik Verk Stål, Høvik Verk Lys, Hov Møbelindustri A/S, Satema A/S og Christiania Spigerverk. L. inntar en ledende stilling blant våre industridesignere. Han har arbeidet med produkter som beslagvarer, kontormøbelsystemer, kjøkkeninnredninger, reoler, himlingsystemer med elektroføringsskinner og nedføringsstaver, lysarmaturer, brytere, stikkontakter, snømåkeredskaper, elektrisk drevet varebil, en helt ny type sykkel osv. Hans arbeider har gjerne en kraftig, nesten maskulin karakter med klare, strengt forenklede former. Den samme renlinjede stramhet viser han i sine løsninger som utstillingsarkitekt.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ragnvald A. Larsen
 • Rønnaug Andersen

Gift med

 • Kariin Rudberg

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, avdeling for interiør- og møbelarkitektur med diplom 1948
 • studier ved The Royal College of Arts and Crafts i ett år, London ca. 1970

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Norsk Designcentrums reisestipend 1961
 • Industridepartementets stipend for designstudier i utlandet 1969
 • Studieopphold i England ca. 1970

Stillinger, medlemskap og verv

 • Timelærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1948–52, midlertidig overlærer 1952–57, overlærer i møbelkomposisjon og hjeminnredning 1957–73
 • Medlem av Norske Interiørarkitekters Landsforening, formann 1966–68
 • medlem Norske Industridesignere, formann 1969–71
 • jurymedlem Norsk Designcentrum 1965–67
 • medlem av styret for Industridesignerseminaret 1973
 • styremedlem Landsforbundet Norsk Brukskunst 1973-74
 • varamann i styret for Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1976
 • styremedlem i Selskapet for Lyskultur fra 1980
 • medlem av Granumutvalget og av Rådet for industridesign

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i konkurranse om innredning av Selvaaghus, Bergen (1949)
 • 1. premie i konkurranse om beslagvarer arrangert av Trio Fabrikker (1952)
 • 2. premie i konkurranse om møbler utskrevet av byen Cantu, Italia (1955)
 • gullmedalje triennalen i Milano (1957)
 • 2. premie Postverkets konkurranse om ny postkasse (1957)
 • Designprisen (1961)
 • Norsk Designcentrums merke for god design (1961)
 • 1. premie Bransjerådets møbelkonkurranse (1972–73) sammen med T. Meyer og P. Ødegaard
 • 1. premie idékonkurranse om sykkel utskrevet av den japanske designerorganisasjon (1973) sammen med J.S. Christensen og T. Meyer
 • 3. premie i konkurranse om utforming av torget på Gløshaugen, Norges Tekniske Høyskole, Trondheim (1973) sammen med T. Meyer og P. Ødegaard
 • 2 stk. 3. premier Sørlie Møblers møbelkonkurranse (1974) sammen med T. Meyer og P. Ødegaard
 • Jacob-prisen (1976)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen

Utførte arbeider

 • Innredningsarbeider:
 • Gaustad sykehus, Oslo (1956 og 1961–62)
 • LOs sekretariat og kontorer, Folkets Hus, Oslo (1956–58)
 • Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Oslo (1962–63)
 • Representasjonsfløy og fellesrom, Asker rådhus (1963–64)
 • 10. etg., Administrasjonsbygget, Universitetet i Oslo (1964–65)
 • Hurdal herredshus (1967)
 • Utstillingsrom, Kunstindustrimuseet i Oslo (1968)
 • Storsal, kro og garderobe, Chateau Neuf, Studentersamfunnet i Oslo (1972)
 • Det europeiske ungdomssenter, Strasbourg (1972)
 • Høvik Verk Stål, Hensmoen, Ringerike (1973)
 • Det norske Veritas, Høvik, Bærum (1972–76)
 • Henrikke friluftsrestaurant, Eidsvolds plass, Oslo (1977)
 • Paviljongen friluftsrestaurant, Studenterlunden, Oslo (1978–80)
 • Politiskolen, Oslo (1979)
 • Ingeniørenes Hus, Oslo (1979)
 • Nestlé-Findus, Asker (1979)
 • Fra 1976 har L. arbeidet med det nye hovedsetet for Norges Bank i Oslo. (Ved flere av disse oppgavene har L. samarbeidet med arkitekt Per Ødegaard eller interiørarkitektene Bibben Løken, Terje Meyer og Nadine van Wassenhove.)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Internasjonal møbelutstilling Cantu, Italia, 1955
 • Triennalen, Milano, 1957
 • Formes Scandinaves, Musée des Arts Décoratifs, Palais du Louvre, Paris, 1958
 • Nordisk industridesign, Röhsska Konstslöjdmuseum, Göteborg, 1971
 • Utstilling arrangert av Japan Industrial Promotion Organization, Tokyo, 1973
 • Nordisk industridesign, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1976
 • Jacob-prisen 20 år, Maihaugen og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Tromdheim, 1977
 • Oslo Kunstforening, 1960
 • TV-rom, Landsforbundet Norsk Brukskunsts høstmønstring, Kunstnernes Hus, Oslo, 1961
 • Norsk Industrial Design, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1963
 • Vandreutstilling av norsk brukskunst og industrial design, Mellom- og Øst-Europa, 1964
 • Tekstil 68, Uranienborgvn. 2, Oslo

Litteratur

 • Bonytt, 1952, s. 90 (ill.)
 • Bonytt, 1953, s. 116 (ill.)
 • Bonytt, 1954, s. 103 (ill.), 168 (ill.), 172 (ill.)
 • Bonytt, 1955, s. 218
 • Bonytt, 1957, nr. 4 s. XXVIII
 • Bonytt, 1959, nr. 3 s. 6, nr. 7–8 s. 24
 • Bonytt, 1961, innlegg nr. 22 s. II-III (ill.), nr. 5 s. XVI
 • Bonytt, 1962, s. 16, 114 (ill.)
 • Bonytt, 1963, s. 97–100 (ill.)
 • Bonytt, 1964, s. 116–17 (ill.)
 • Bonytt, 1965, s. 60–63 (ill.), 104–05 (ill.)
 • Bonytt, 1967, nr. 2 før s. `I
 • Bonytt, 1973, nr. 5 s. 87 (ill.)
 • Aftenposten, 09.07.1955, (ill.)
 • Møbelsnekkeren, 1960, s. 219
 • Møbelsnekkeren, 1962, s. 213
 • Aftenposten, 08.03.1962, (ill.)
 • Norsk/Norwegian Industrial Design, 1963, s. 48, 158, 163–65, 167, 170 (ill.), katalog Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Byggekunst, 1964, s. 71–75 (ill.)
 • Byggekunst, 1971, s. 150–51 (ill.), 204–16 (ill.)
 • Byggekunst, 1976, s. 18, 22–23 (ill.)
 • Byggekunst, 1977, s. 34–47 (ill.)
 • Byggekunst, 1978, s. 184–87 (ill.)
 • Byggekunst, 1981, s. 138–39, 207–08 (ill.)
 • Norsk brukskunst, årbok 1964, Oslo, 1964, s. 114 (ill.), Landsforbundet Norsk Brukskunst
 • Arkitektnytt, 1974, s. 29
 • Arkitektnytt, 1981, s. 33 (ill.)
 • Mobilia, Danmark, 1965, nr. 120 [upag.] (ill.), Snekkersten
 • Norsk kunsthåndverk. Landsforbundet Norsk Brukskunst ved 50-årsjubileet, Oslo, 1968, s. 9, 14 (ill.)
 • Bøe, A., Den norske designpris. De syv første år, Oslo, 1969, s. 10, 16, 41–42, 47, 54 (ill. 3–1961)
 • Bryn, E., i Dagbladet, 21.08.1969
 • Dansk Kunsthaandværk, København, 1972, s. 61
 • Inne, Oslo, 1972, nr. 8 s. 7–9 (ill.)
 • Syversen, K., i Dagbladet, 07.08.1973, (ill.)
 • Grande, T., i Dagbladet, 24.08.1973, (ill.)
 • Skatvedt, N., i Aftenposten, 27.08.1973, (ill.)
 • Bryn, E., i Dagbladet, 17.09.1973, (ill.)
 • Hennum, G., i Aftenposten, 27.12.1973, (ill.)
 • Tre og møbler, Oslo, 1973, s. 9 (ill.), 11
 • Tre og møbler, Oslo, 1975, s. 28–29 (ill.)
 • Form, Stockholm, 1974, s. 39 (ill.)s. 50–51 (ill.)
 • Nordisk industridesign, 1976, nr. 36 (ill.), 38–39 (ill.), 56, 122 (ill.), katalog Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Hennum, G., i Aftenposten, 02.07.1976, (ill.)
 • Jacob-prisen 20 år, katalog Landsforbundet Norsk Brukskunst 1977
 • , Vikdal, B., Aas, A. L., i Aftenpostens månedstillegg Møbler og innbo, 26.09.1980, s. 9–10 (ill.), 26–27 (ill.)