Etter Examen Artium i 1941 arbeidet B. ved en elektroteknisk bedrift til 1945. Deretter begynte han sin kunstneriske utdannelse. B. uttrykker seg i et naturalistisk formspråk, som imidlertid kan gis en lett forenkling, særlig i enkelte figurgrupper.