J. var utdannet tinn- og gullsmed før krigen. Mens han utdannet seg som maler og fram til 1949 holdt han enkelte separatutstillinger hvor han dokumenterte en utpreget fargesans. I 1980 viste J. en stor mønstring i Lillehammer, for det meste arbeider fra de siste årene. Formspråket og motivvalget var variert. Utstillingen røpet J.s trang til å abstrahere motivet, men han viste også figurative og halvnaturalistiske bilder. Blant de figurative arbeidene fantes påvirkning i form og koloritt fra tidligere lærere, både i figurkomposisjoner og i enkelte landskaper.