K. har hatt eget verksted fra 1975, først i Slidre og fra 1978 på Åmot. Hun arbeider med begittet leirgods.