J. har foretrukket akvarellen som uttrykksform. Motivene veksler mellom landskap, små hverdagsscener, figur- og aktbilder og enkelte større utsmykkingsutkast. Han har også arbeidet med reklame og vært konsulent for flere messer og utstillinger.