Faktaboks

Ola Abrahamsson
Abrahamsson, Ola Mathias
Født
30. juni 1883, Stavanger
Død
15. juli 1980, Borre

A. var tre år gammel da familien flyttet fra Stavanger til Bodø, hvor A. vokste opp. Selv regnet han seg som nordlending, og hans kunst er for en stor del knyttet til denne nordlige landsdel. A. kom til Kristiania i 1908 og begynte sin kunstneriske utdannelse i 1909. Han debuterte på Høstutstillingen i 1912 med Gammel Stall og hadde sin første separatutstilling i 1913. I 1914 var han en av "De 11 frie unge kunstnerne" hos Blomqvists Kunsthandel, og samme år deltok han på Jubileumsutstillingen. I løpet av disse to årene hadde A. skaffet seg et navn som kunstner. Avisanmeldelsene var positive, selv om de fleste kritikerne påpekte at han ennå var for sterkt avhengig av andre kunstnere som Edvard Munch, Jean Heiberg og Bernhard Folkestad. Jappe Nilssen i Dagbladet var den av kritikerne som mente A. var den største maleren som hadde fremstått de siste år. Det gjaldt bare å frigjøre talentet, finne sin egen form. Først i 1927 i forbindelse med en utstilling hos Blomqvists Kunsthandel, kunne Jappe Nilssen skrive at disse forhåpninger langt på vei var blitt innfridd. Etter de mange eksperimenterende år var det særlig oppholdet i Paris som ledet A. inn på nye veier. Dette gav seg utslag i et sikrere motivvalg, en mer gjennomarbeidet form og større følsomhet for fargenes uttrykkskraft. Hans motivkrets var landskap, portretter og stilleben. I de følgende år holdt A. stadig utstillinger rundt om i landet. Kritikken var ofte velvillig, men stadig påpekes den store ujevnhet, særlig i forbindelse med de større maleriene. Best er A. som tegner og grafiker i det lille format. A. bodde en del i Nord-Norge, bl.a. i Lofoten i 9 md. i 1949. Fra begynnelsen av 1930-årene var han bosatt i Åsgårdstrand. Ved sin 95-års fødselsdag var han bosatt på Gannesta, Borre i Vestfold.

Han drev malerskole i Oslo 1922–26, dessuten i Horten og i Tønsberg. Han har også skrevet noveller og en roman, Julius den enfoldige, som han debuterte med i Oslo 1946.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jacob Abrahamsson, skipper (f. 1850)
 • Jacobine Emilie Fredriksen (f. 1859)

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole) 1909–11
 • Statens Kunstakademi, Oslo (opprettet 1909) under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1911–13
 • korrektur hos Henrik Sørensen 1912
 • elev av Johan Nordhagen for å lære tegning og litografi
 • elev av André Lhote, Roger Bissiére og Moïse Kisling i Paris 1920–21

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Hielmstierne-Rosencrones legat i 2 år
 • Benneches legat 1919
 • A. Houens og Ole Evenstads legat
 • Statens reisestipend 1925, -26
 • A. foretok studiereiser til København, Brussel og til Paris 1926

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Unge Kunstneres Samfunn
 • Styre- og jurymedlem i Kunstforeningen i Oslo 1936
 • Stemmerett BKS

Priser, premier og utmerkelser

 • A. ble utnevnt til Bodø Kunstfor.s første æresmedlem 1949

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Vangsåsen kapell, altertavle (1933)
 • M/s Vesterålen
 • Ullevål sykehus
 • Nasjonalgalleriet, Oslo med tre malerier
 • Bergen Billedgalleri
 • Christianssands Faste Galleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri (Tidligere Trondheim Kunstforening)
 • Tromsø Faste Galleri
 • Norsk Sjøfartsmuseum
 • Oslo Bymuseum
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Gävle Konstmuseum
 • Sandnes Kunstforening
 • Volda Kunstlag

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1912-1914
 • Høstutst., 1922-1925
 • Høstutst., 1930-1932
 • Høstutst., 1935
 • Høstutst., 1936
 • Høstutst., 1940
 • De 11 frie unge kunstnere, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Kunstforening i Kristiania, 1915
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1924, Tidligere Trondheim Kunstforening
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1926, Tidligere Trondheim Kunstforening
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1935, Tidligere Trondheim Kunstforening
 • Exhibition of Norwegian Art, The Royal Society of British Artists' Galleries, 1928
 • Landsutstilling, Trondheim, 1930
 • Riga, 1934
 • Jub.utst., Bergens Kunstforening, 1938
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Kunstforening i Oslo, 1954
 • Bergens Kunstforening, 1954

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1913
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1927
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1917, Tidligere Trondheim Kunstforening
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1922, Tidligere Trondheim Kunstforening
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1923, Tidligere Trondheim Kunstforening
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1924, Tidligere Trondheim Kunstforening
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1926, Tidligere Trondheim Kunstforening
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1934, Tidligere Trondheim Kunstforening
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1935, Tidligere Trondheim Kunstforening
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1939, Tidligere Trondheim Kunstforening
 • Trøndelag Kunstgalleri, 1952, Tidligere Trondheim Kunstforening
 • Stavanger, 1918
 • Haugesund Kunstforening, 1935
 • Haugesund Kunstforening, 1954
 • K. Hus, Oslo, 1939
 • Til de fleste norske byer langs hele kysten og til Hamar, 1950-1954
 • Kunstforening i Oslo, 1955
 • Paletten, Oslo, 1957

Portretter

 • Maleri av Henrik Rom (olje, 1914, privat eie)

Eget forfatterskap

 • Julius den enfoldige, Oslo, 1946
 • Nord-Norge i billedkunsten, Den Norske Turistforenings årbok, Oslo, 1951, s. 137–46 (ill.), 1951

Litteratur

 • Langaard, J.H., Samtida konst i Norge, Malmö, 1929, register
 • Kunst og Kultur, Oslo, 1933, s. 194 (ill.)
 • Trondhjems Kunstforenings 90-årsskrift, Trondheim, 1935, s. 63, 64, 67, 83, 84
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo, Oslo, 1936, s. 214, 1836–1936
 • Vem är Vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 598
 • K. Sinding Larsen, Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 32 (ill.), 47, 101
 • Ytreberg, N.A., Nord-Norge i malerkunsten, Den Norske Turistforenings årbok 1942, Oslo, 1942, s. 61
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 1
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1953, bd. 1, s. 5
 • Grimelund, J.J., Flönes, O., Trondhjems Kunstforening, Trondheim, 1955, register s. 273, 1845–1945
 • Johannesen, O.Rønning, For den bildende kunst, i Bergens Kunstforening ved 125-årsjubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • Coldevin, A., Bodø by 1816–1966, Bergen, 1966, register s. 563
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1887–1967, Drammen, 1967, s. 172
 • AKL, Oslo, 1968, bd. 1, s. 26
 • K. og K. register 1910–67, Oslo, 1971, s. 173
 • Morgenbladet, 01.10.1912
 • Morgenbladet, 19.10.1912
 • Aftenposten, 01.10.1912
 • Dagbladet, 24.02.1913
 • Sosialdemokraten, 26.02.1913
 • Nilssen, Jappe, Dagbladet, 07.03.1914
 • Verdens Gang, 13.03.1914
 • Aftenbladet, 20.03.1918
 • Tidens Tegn, 1918, nr. 38
 • Verdens Gang, 1918, nr. 33
 • Nilssen, Jappe, Dagbladet, 25.04.1927
 • Nordlandsposten, Bodø, 10.04.1950
 • Aas, A. J., Aftenposten, 13.10.1955
 • Mæhle, O., Dagbladet, 18.09.1957
 • Morgenbladet, 29.06.1978

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv