G. kom rett til Rastad & Rellings tegnekontor fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og har siden vært ansatt der. Den første tiden arbeidet han vesentlig som møbeltegner, ofte i samarbeide med Adolf Relling og/eller Torbjørn Bekken. Hans viktigste bidrag på dette området er møbelserien Futurum, utarbeidet i samarbeid med Adolf Relling og lansert i 1965, som G. var hovedansvarlig for. Serien omfatter en rekke elementer som dekker de fleste møbelfunksjoner. Den er et resultat av en målbevisst produktutvikling med rasjonell løsning i hver detalj og er preget av en sikker formgivning. Trolig vil den bli stående som noe av det beste som ble laget i 1960-årene. I perioder har G. vært tilknyttet arkitektene Holter-Bauck-Ramberg. Her har han tegnet innredning, delvis også møbler, til Stortinget, Televerkets administrasjonsbygg, Fjernsynshuset og Det norske Lutherske Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo.