Illustrasjonsarbeider

  • F. Fare: Jernmennesket - en norsk opfinders skjæbne i Amerika, Kra. 1899

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1899
  • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1901-1906

Litteratur

  • Sundseth, A.B., Melhus, A.C., Norsk Illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 45

Faktaboks

Christian Elmholdt