L. levde i Nes og det skal være en del arbeider etter ham i Nes og Bø i Sauherad, men disse er ikke alltid lette å identifisere. Et mangletre hos Halvor L. og et grautspann på Hetterud i Nes er sikre arbeider og viser en solid handverkstil.