Faktaboks

Sverre Poulsen
Født
31. oktober 1892, Seljord
Død
23. september 1987

P. var assistent hos arkitekt Ole Sverre, Kristiania i to år og var ansatt hos Boligdirektøren, Kristiania kommune 1918–25. Han har deretter hatt eget arkitektkontor i Oslo.

P. var først og fremst boligarkitekt og har etter eget utsagn vært mest opptatt av eneboligen. Det er imidlertid bare registrert én enebolig. Som redaktør av Byggekunst 1927–32 formidlet P. enkelte av periodens viktigste begivenheter til den norske arkitektstand, bl.a. refererte han fra de norske arkitektenes korte, men betydningsfulle Nederlandsreise i 1928 og fra boligavdelingen ved Stockholms-utstillingen i 1930. Her tok han til orde for en ny rasjonell arkitektur, men ved hjelp av nasjonale former og materialer, slik han hadde sett i Nederland. Slike tanker om lokal tradisjon sporer man imidlertid intet av i de arbeidene som er kjent fra P.s hånd i 1930-årene. Det er tvert imot den internasjonale funksjonalisme som preger det store boligkomplekset Folkvang A/S på Sandaker i Oslo (1932–33) og de store lamellblokkene i området Majorstuen-Marienlyst (1936–38). Folkvang, som rommet hele 283 leiligheter, har dessuten en monumentalitet med kraftige hjørnemarkeringer i form av tårnlignende bygningsvolumer og tilnærmet symmetri med to store karreer plassert på hver sin side av en firkantet plass. Boligområdet Sletta ved Sogn hageby består av tre-etasjes betongblokker med saltak og representerer den første plan etter 2. verdenskrig med strengt ordnet husgruppering rundt rektangulære gressplener, i motsetning til den noe friere plassering som ellers var vanlig.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Mina Ebbesen (f. 1851)
 • Vilhelm Poulsen (1845 - 1899)

Gift med

 • Bergliot Schjelderup (f. 1894)

Utdannelse

 • Examen artium 1910
 • Norges Tekniske Høyskole arkitektavdelingen fra 1911, eksamen 1915
 • to semestre ved Statens Kunstakademi, Kristiania

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise i Europa og USA 1 1/2 år 1920–21
 • reise med studentersangere til USA 1925
 • Oslo Arkitektforenings studiereise Nederland 1923

Stillinger, medlemskap og verv

 • Fagredaktør Byggekunst 1927–29, ansvarlig redaktør 1930–32
 • sekretær Norske Arkitekters Landsforbund 1931–32
 • medlem komite for forskrifter for bad og WC 1941

Utførte arbeider

 • I Oslo når annet ikke er nevnt. Grefsenkollen restaurant og sportstue (1924–27)
 • Gulsrud kirke, Modum (1931)
 • Villa, Dalheimvn. 9 (1932)
 • Gråkammen Tennisklubb (ca. 1935)
 • Boligblokker: Folkvang A/S, Brettevilles gt. 5–27
 • Grefsenvn. 5
 • Hans Nielsen Hauges gt. 4–30 (1932–33)
 • Drammensvn. 116 sammen med Theo. Kølbel
 • Kirkevn. 104, 106, 108, 110 (1936)
 • Suhms gt. 18, 20 (1937–38)
 • Harald Hårfagres gt. 10, 12 (1938)
 • Sletta boligområde ved Sogn hageby (ca. 1950)

Litteratur

 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De ti første kullene 1910–1919, Stavanger, 1933, s. 86
 • Studentene fra 1910, Oslo, 1935, s. 275
 • Oslo Byleksikon
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 36, 100 (ill.)
 • Engh, P. H., Gunnarsjaa, A., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, s. 153
 • Hofflund, P. D., Nyquist, J., Oslo gårdkalender. Nybygg 1925–45, Oslo, register s. 374__-;75 (ill.)
 • Byggekunst, 1927, s. 95
 • Byggekunst, 1929, s. 158–60 (ill.)
 • Byggekunst, 1930, s. 1
 • Byggekunst, 1931, s. 40
 • Byggekunst, 1933, s. 137 (ill.), tillegg s. 4
 • Byggekunst, 1934, s. 26–27 (ill.)
 • Byggekunst, 1935, s. 97, 179 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s. 198 (ill.)
 • Byggekunst, 1937, s. 225–26 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, s. 175 (ill.)

Faktaboks

Sverre Poulsen